A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk. Részletes leírás

Munkagép Monitor

Munkagépek több oldalról

facebook youtube rss

Fiatal mezőgazdasági termelők indulásának támogatása!

Fiatal mezőgazdasági termelők indulásának támogatása

 

EMVA I. tengely

A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása

 

 

Pályázati összefoglaló

 

A pályázat célja: A fiatal mezőgazdasági termelők gazdaság-alapításának, valamint a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú fenntartása.

 

Kedvezményezettek köre:

1) Az a természetes személy, aki a kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be;

2) a kérelem benyújtásakor megfelelő – a támogatási rendeletben meghatározott – szakképesítéssel vagy végzettséggel rendelkezik.

 

Pályázati időszak: 2014. május 1. – 2014. május 15.

 

A támogatás jellege: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás.

 

Elszámolható költségek köre: a fiatal mezőgazdasági termelő gazdaságindításához kapcsolódó tetszőleges költségek.

 

Igényelhető támogatás: 20.000 Eurótól – 40.000 Eurónak megfelelő forintösszeg1 a pályázó által, az üzleti tervben vállalt üzemméret nagysága alapján az alábbiak szerint:

- a legalább 4 EUME-t, de a 7 EUME-t el nem érő üzemméret vállalása esetén 20.000 eurónak megfelelő forintösszeg, azaz kb. 5.940.800,- Ft;

- a legalább 7 EUME-t, de a 10 EUME-t el nem érő üzemméret vállalása esetén 30.000 eurónak megfelelő forintösszeg, azaz kb. 8.911.200,- Ft;

- legalább 10 EUME üzemméret vállalása esetén 40.000 eurónak megfelelő forintösszeg, azaz kb. 11.881.600,- Ft.

 

Vállalások: A pályázó vállalja, hogy

- a gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozóan üzleti tervet és pénzügyi tervet készít és az abban, valamint a pontozás „A” és „B” szempontjai körében vállaltakat a működtetési időszak2 végéig fenntartja;

- a kérelemben vállalt minimum 4 EUME3 üzemméretet a működtetési időszak 4. évének végéig eléri és azt a működtetési időszak végéig fenntartja (megengedett az üzleti tervben megnevezett termékek helyettesítése másik ágazaton belüli termékkel);

- első alkalommal hoz létre gazdaságot;

- a gazdaság részét képező ingatlanok – beleértve a termőföldet is – tulajdonjogával vagy használati jogával rendelkezik;

- a gazdaságot személyesen vezeti mezőgazdasági tevékenységet4 végző egyéni vállalkozóként a támogatási összeg 90 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjától a működtetési időszak végéig;

- a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtása előtt az EMVA keretében megszervezett, a fiatal mezőgazdasági termelők elindítása című kötelező képzésen a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül részt vesz és elvégzi azt;

- tevékenységéhez kapcsolódóan eleget tesz az előírt nyilvántartási és bejelentési kötelezettségeknek pl. ENAR-bejelentés; Baromfi Információs Rendszer által előírt bejelentés; gazdálkodási napló vezetése, stb.

1 A támogatás forintösszege az Európai Központi Bank által, a folyósítás évének január 1-jén rögzített árfolyamon kerül kifizetésre, amely 2014. január 1-jén 297,04 Ft volt, így amennyiben 2014-ben kerül sor a támogatás folyósítására, a fentebb megjelölt támogatási összeg érvényes.

2 Működtetési időszak: a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követő év január 1-jétől (jelen esetben 2015. január 1.) számított ötödik naptári év végéig terjedő időszak.

3 EUME: a mezőgazdasági (kertészeti) üzem potenciális jövedelemtermelő kapacitása. Az MVH az üzemméretet és a hasznosítás módját az adott évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelem (TERA-kérelem) alapján; TERA-kérelemmel nem érintett terület tekintetében pedig a földhasználati nyilvántartás és az ügyfél nyilatkozata alapján ellenőrzi.

4 Mezőgazdasági termelő tevékenység: a 01.11–01.50 és 01.70 szakágazatba tartozó tevékenység.

 

Finanszírozás:

- A támogatási összeg 90 %-ára vonatkozó kifizetési kérelmet a támogatási kérelemnek helyt adó határozat jogerőre emelkedését követő 90 napon belül kell az MVH-hoz benyújtani, tehát a támogatás 90 %-a a vállalások teljesítése előtt kifizetésre kerül!

- A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására a vállalások teljesítését követően, legkorábban 2016. június 1. és 30. között, majd ezt követően évente június 1. és 30. között megnyíló kifizetési időszakban van lehetőség, legkésőbb a működtetési időszak 5. évében megnyíló kifizetési időszak végéig.

Pályázati kizárások:

Nem adható támogatás annak, aki a támogatási kérelem benyújtása előtt már nyújtott be agrár, vagy agrár-vidékfejlesztési célú támogatási kérelmet vagy pályázatot az MVH-hoz. Az előzőektől eltérően azonban támogatható az, aki:

o Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program 1.4. Fiatal gazdálkodók induló támogatása c. intézkedésre nyújtott be pályázatot;

o az EMVA keretében a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás iránt nyújtott be támogatási kérelmet 2007-ben, 2009-ben vagy 2012-ben és kérelmét az MVH nem hagyta jóvá és erről jogerős döntéssel rendelkezik, valamint felülvizsgálat vagy bírósági eljárás nincs folyamatban;

o az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program 1. 5. Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása című intézkedésre nyújtott be pályázatot,

o a támogatási kérelem benyújtási időszakának megnyílása előtt, az egyéb jogcímre benyújtott pályázatát, támogatási kérelmét az arra vonatkozó támogatási határozat jogerőre emelkedését megelőzően visszavonta, vagy

o az országos kvótatartalékból történő, közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta térítésmentes igénylésére nyújtott be kérelmet vagy a tejkvóta örökösödés útján történő átszállása miatt nyújtott be átírás iránti kérelmet.

 

Egyéb:

Nem adható támogatás annak, aki a pályázati pontrendszerben nem ér el az „A - Szakmai szempontok” és a „B - Horizontális szempontok” körében összesen legalább 51 pontot, a „C - Pénzügyi terv” értékelése során legalább 4 pontot, az „D - Üzleti terv” tekintetében pedig legalább 20 pontot.

Az elbírálás során az MVH a kérelmeket a megszerzett pontok alapján rangsorba állítja és a támogatáshoz szükséges minimális ponthatárt a rendelkezésre álló forrás ismeretében határozza meg.

-          Nincs hiánypótlási lehetőség!

-          Egy kérelmező csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

-          A támogatás nem ruházható át másra kötelezettségátadás vagy jogutódlás keretében.

-          A pályázó köteles legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg regisztráltatni magát a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben.

 

További információk a pályázatról: 34/2014. (IV.4.) VM rendelet, vagy keressen bennünket elérhetőségeinken.