A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk. Részletes leírás

Munkagép Monitor

Munkagépek több oldalról

facebook youtube rss

A Megfelelőségi Tanúsítás (CE) fontosságáról!

A Megfelelőségi Tanúsítvány –CE- fontosságáról!

 

 

A CE (Conformité Européenne = Európai Megfelelőség) egy tanúsítvány a hatóságok és a vásárlók részére arról, hogy a munkagép vagy eszköz megfelel a rá vonatkozó európai követelményeknek. A munkagép gyártója, vagy annak forgalmazója ismeri ezeket a követelményeket és a termék tervezése, gyártása és értékesítése során figyelembe veszi, igazolni is képes azokat.

A CE jelölés (tanúsítvány) kiadása a gyártó kötelezettsége a forgalomba hozatal előtt.

A gyártó a „CE” vagy megfelelőségi nyilatkozat aláírásával személyesen vállal felelősséget, hogy gépe/eszköze teljesíti a rá vonatkozó követelményeket, és a hatóság kérésére be tudja mutatni a termék műszaki dokumentációját, illetve a szükséges vizsgálatok dokumentumait.

A gyártmányra országonként/földrészenként más-más előírások vonatkozhatnak. Ennek megfelelően az eredetileg más régióba gyártott termék nem hozható kereskedelmi forgalomba, hiszen nem rendelkezik gyártói „CE” tanúsítvánnyal.

Itt fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy vásárlás előtt feltétlen tájékozódjon a megvásárolni kívánt gép eredetéről a termék gyártójánál vagy hivatalos hazai forgalmazójánál, hiszen a gép üzembe helyezéséhez illetve forgalomba helyezéséhez elengedhetetlen a „CE” tanúsítvány megléte.

Hazánkban gyakran kerülnek más kontinensekről (jellemzően Ázsia és Észak-Amerika) importált gépek, melyek nem feltétlen rendelkeznek "CE" tanúsítással!

 

Vonatkozó jogszabályok

A vonatkozó előírásokat az Európai Uniós irányelvek és rendeletek szabályozzák. Magyar rendelet minden Uniós irányelvhez kapcsolódik, de az EU-s rendeletek közvetlen hatállyal bírnak az összes Uniós tagállamban, így hazánkban is.

 

Harmonizált szabványok

A termékre vonatkozó irányelvek csak alapvető biztonsági követelményeket határoznak meg, a konkrét műszaki követelményeket a harmonizált szabványok (vagy harmonizációs dokumentumok) tartalmazzák. A harmonizált szabványoknak való megfelelés esetén feltételezhető, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó irányelv alapvető biztonsági előírásainak, és ezáltal sok esetben eltekinthetünk  a külső tanúsító szervezet általi vizsgálat elvégeztetésétől.

 

- CEN (Comite Européen de Normalisation = Európai Szabványositási Bizottság)

- CENELEC (Comite Européen de Normalisation Électronique = Európai Elektrotechnikai Szabványügyi  Bizottság)

- ETSI (European Telecommunications Standards Institute = Európai Távközlési Szabványosítási Intézet

A fenti intézetek egyike által jóváhagyott, az Európai Közösség Hivatalos Lapjában kihirdetett szabványok.

 

Vannak esetek, ahol nem harmonizált szabványok, hanem úgynevezett harmonizációs dokumentumok állnak rendelkezésre.

Részletekbe most nem bocsátkoznánk, az egyes irányelvekhez kapcsolódó harmonizált szabványok listáját az Európai Unió EUR-Lex   http://eur-lex.europa.eu/hu/index.htm oldalon találja.

 

 Eljárások(modulok)

A megfelelőség-értékelési eljárások összefoglalása a „768/2008/EK” határozat szerint:

„A” modul - Üzemi gyártásellenőrzés

A gyártó vagy az Európai Közösségen belül letelepedett képviselője biztosítja, hogy a kérdéses termékek megfelelnek a rájuk vonatkozó irányelv követelményeinek.

Ezt egészíti ki az „Aa” modul, mely szerint a gyártói önellenőrzést egy bejelentett szervezet által végzett szúrópróbaszerű termékellenőrzés követ.

 

„B” modul – Típusvizsgálat

Ennek során a bejelentett szervezet megvizsgálja és tanúsítja, hogy a tervezett gyártást képviselő mintadarab megfelel a rá vonatkozó irányelv rendelkezéseinek.

 

 „C” modul - Típusmegfelelés v. típusazonossági vizsgálat

A gyártó biztosítja, hogy az érintett termékek megfelelnek az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és teljesítik a rájuk vonatkozó irányelv követelményeit. Ezt egészítheti ki a gyártó által kiválasztott bejelentett szervezet által végzett időszakos termékellenőrzés.

 

 „D” modul - Gyártás minőségbiztosítása

A gyártó köteles tanúsított minőségügyi rendszert működtetni a gyártás, a végső termékellenőrzés és a tesztelés területén.

 

„E” modul - Termék minőségbiztosítása

A gyártó köteles a végső termékellenőrzés és a tesztelés területén jóváhagyott minőségügyi rendszert működtetni.

 

„F” modul – Termékellenőrzés

A gyártó belső gyártásellenőrzési rendszert kell működtessen, hogy a termékek megfeleljenek az EK típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, a bejelentett szervezet pedig minden terméket megvizsgál és tesztel, vagy statisztikai alapon végez termékellenőrzéseket.

 

„G” modul - Egyedi ellenőrzés

Egyedi termék esetén a bejelentett szervezet megvizsgálja azt, és elvégzi rajta a vonatkozó szabvány(ok)ban előírt megfelelő vizsgálatokat.

 

„H” modul - Minőségirányítási rendszer ellenőrzése

A gyártó köteles tanúsított minőségügyi rendszert működtetni a gyártás, a végső termékellenőrzés és a tesztelés területén. Ennek a minőségügyi rendszernek egy modellje az ISO 9001-es minőségirányítási rendszer.

 

Kiegészítés lehet az úgynevezett tervvizsgálat („B1” vagy „H1” modul), amely alapján még a gyártás megkezdése előtt a bejelentett szervezet felülvizsgálja az adott termék műszaki dokumentációit, hogy meggyőződjön annak megfelelőségéről.

 

A gépdirektíva (2006/42/EK irányelv) tartalmazza a gépek CE jelölésének keretrendszerét és a gyártók CE jelöléssel kapcsolatos feladatait. Ezek olyan közösségi jogszabályok, amelyek minden EU-s tagállamnak előírnak bizonyos kötelezettséget, elérendő célokat és ennek módját.  Az eljárások saját jogrendszerbe illesztését a nemzeti hatóságok végzik.

Ennek megfelelően minden tagállamban létezik nemzeti jogszabály, amely a gépdirektívát bevezeti a hazai jogrendbe, ezek azonban nem mondhat ellent a gépdirektívának.

 

Az EU gépdirektívát a magyar jogrendbe a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet illeszti be.

 

A konkrét műszaki paramétereket, illetve a követelmények teljesítési módját a harmonizált szabványok tartalmazzák. Ezeket a szabványokat a fentebb már említett CEN, CENELEC, ETSI intézetek hagyják jóvá és teszik közzé az Európai Közösség Hivatalos Lapjában.

 

A harmonizált szabványok használata nem kötelező, viszont ezek megfelelése  esetén feltételezhető, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó irányelv alapvető biztonsági előírásainak is.

 

Gépekre három értékelési eljárás vonatkozhat:

A modul – Belső gyártásellenőrzési rendszer bevezetése és működtetése

B modul – EK Típusvizsgálat elvégeztetése bejelentett szervezet által

H modul – Teljes minőségbiztosítás, azaz minőségirányítási rendszer bevezetése és működtetése, és tanúsíttatása egy bejelentett szervezet által.

 

A gépek CE jelölésével kapcsolatos jogszabályok

-          2006/42/EK irányelv a gépekről (MD)

-          16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és a megfelelőségük tanúsításáról

A gépekre azonban vonatkozhatnak egyéb jogszabályok is. Alapelvként mondhatjuk, hogy a gépnek/eszköznek az összes rá vonatkozó jogszabályi követelménynek meg kell felelnie. Egy termék akár több kategóriába is sorolható, így az ott leírt követelmények mindegyikének meg kell feleljen.

A jellemzőbb termékkategóriák és rá vonatkozó szabványok:

 

Termékkategória

Vonatkozó irányelv 

Vonatkozó magyar jogszabály

   
 

Egyéni védőeszközök (PPE)

89/686/EGK

18/2008. (XII. 3.) SZMM r.

Egyszerű nyomástartó edények

2009/105/EK

9/2001. (IV. 5.) GM r.

Elektromágneses zavart okozó berendezés (EMC)

2004/108/EK

62/2006. (VIII. 30.) GKM r.

Energia használó termékek környezetbarát tervezése (ErP)

2009/125/EK

65/2011. (IV. 15.) Korm. r.

Építési termékek (CPR)

305/2011/EU

275/2013. (VII. 16.) Korm. r.

Felvonók

95/16/EK

108/2001. (XII. 23.) FVM-GM e.r.

Gázfogyasztó készülékek (GAD)

2009/142/EK

22/1998. (IV. 17.) IKIM r.

Gépek (MD)

2006/42/EK

16/2008. (VIII. 30.) NFGM r.

Kisfeszültségű villamossági termékek (LVD)

2006/95/EK

79/1997.(XII. 31.) IKIM r.

Környezeti zajkibocsátás

2000/14/EK

140/2001. (VIII. 8.) Korm r.

Mérőműszerek (MID)

2004/22/EK

8/2006. (II. 27.) GKM r.

Nem automatikus működésű mérlegek (NAWI)

2009/23/EK

62/2004. (IV. 24.) GKM r.

Nyomástartó berendezések (PED)

97/23/EK

9/2001. (IV. 5.) GM r.

Rádió-éstávközlő végberendezések

99/5/EK

5/2004. (IV. 13.) IHM r.

Robbanásbiztosberendezések, védelmi rendszerek (ATEX)

94/9/EK

8/2002.(II. 16.) GM r.

Veszélyes anyagok elektromos berendezésekbenvaló alkalmazásánakkorlátozása (RoHS)

2011/65/EU

374/2012. (XII. 18.) Korm. r.