A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk. Részletes leírás

Munkagép Monitor

Munkagépek több oldalról

facebook youtube rss

Hevederes kompaktrakodók üzemeltetéséről általánosan

Hevederes kompaktrakodók üzemeltetéséről általánosan

 

A munkaterület átvizsgálása

A munka megkezdése előtt ellenőrizzük a munkaterületet biztonsági szempontból. Derítsük fel a szakadékokat, vagy az egyenetlen, járhatatlan helyeket.  A föld alatti vezetékek helyét azonosítsuk be, és jelöljük ki (gáz, elektromos vezeték, víz, csatorna, öntözőcsövek, stb.) Távolítsuk el az olyan tárgyakat vagy építőanyagot, amelyek károsíthatják a rakodógépet, vagy személyi sérülést okozhatnak. A munka megkezdése előtt mindig ellenőrizzük a talajviszonyokat:

• Vizsgáljuk meg az esetleges behajlásra, csuszamlásra, vagy süppedésre utaló jeleket

• Ismerjük fel azokat az időjárási tényezőket is, amelyek hatással lehetnek a talaj stabilitására.

• Emelkedőn történő munkavégzés esetén ellenőrizzük a kerekek megfelelő tapadását is.

Alapvető kezelési utasítás

A rakodógép működtetése előtt mindig melegítsük be a motort és a hidraulikus rendszert. Ha a gépet meleg motorral és kisebb terheléssel üzemeltetjük, akkor az hosszabb élettartamú lesz. A maximális motorteljesítmény érdekében a gépet teljes gáz állásban működtessük. A rakodó kormánykarjait csak kissé mozgassuk, hogy a gép lassan mozogjon. Az új kezelő a rakodó használatát nyílt terepen, bámészkodók nélkül gyakorolja. Addig gyakorlatozzon, amíg a gép kezelését a munkaterület minden részén hatékonyan és biztonságosan el nem sajátította.

A gép üzemeltetése szakadék, vagy víz közelében

A rakodógépet tartsuk a lehető legtávolabb a peremtől, és a lánctalpak nyomvonala legyen merőleges a szegélyvonalra, hogy annak leomlása esetén hátra tudjunk tolatni a szegélytől. Azonnal tolassunk hátra a géppel, ha bármilyen jel mutatkozik arra, hogy a szegély instabillá válna.

A GÉP FELBILLENÉSE VAGY FELBORULÁSA SÚLYOS SÉRÜLÉST, VAGY HALÁLOS BALESETET OKOZHAT!

• Tartsuk az emelőkarokat olyan alacsonyan, amennyire csak lehet.

• Soha ne közlekedjünk vagy kanyarodjunk felemelt emelőkarokkal!

• Lehetőleg csak sík talajon forduljunk! Kanyarodás előtt lassítsunk le!

• Az emelkedőn csak lefelé vagy felfelé haladjunk, ne pedig keresztben!

• Mindig a gép terhelt vége álljon az emelkedőnek felfelé.

• Ne terheljük túl a gépet!

• Ellenőrizzük a megfelelő kerék tapadást!

Közlekedés közúton

Ha a gépet közúton vagy autópályán üzemeltetjük, mindig tartsuk be a helyi előírásokat. Például: szükséges lehet a lassú jármű jelölés, vagy kötelező lehet az irányjelző használata.

A gép forgalmazójától beszerezhetjük a közúti készletet, amellyel felszerelve a gép az Európai Unió (EU) országainak közútjain közlekedhet. Mindig tartsuk be a helyi előírásokat.

A gép üzemeltetése rakodókanállal

Tele kanállal az emelkedőn ill. lejtőn haladva mindig a gép súlyosabb része álljon felfelé . Üres kanállal szintén úgy haladjunk a lejtőn vagy emelkedőn, hogy a gép nehezebb vége nézzen felfelé A kanalat éppen csak annyira emeljük fel, amennyire az a talajviszonyok miatt szükséges.

A kanál megtöltése és kiürítése  (a munkaeszköz vezérlése a gép gyártmányától függ. Történhet mechanikus karral, lábpedállal, hidraulikus vagy elektrohidraulikus vezérléssel)

Az árok visszatöltése

Engedjük le teljesen az emelőkarokat. Billentsük előre a rakodókanalat amíg a kanál vágóéle a talajra nem kerül. Lassan haladjunk bele a kanállal az anyagba. Amint a rakodókanál megtelt, billentsük vissza teljesen a rakodókanalat. Tolassunk hátra az anyagtól.

Lehetőleg csak sima, vízszintes felületen rakodjunk, ürítsünk és forduljunk! Ne lépjük túl a fülkében lévő terhelési táblázatban megengedett üzemi teherbírást! Az óvórendszabályok figyelmen kívül hagyása a gép felbillenését vagy felborulását okozhatja, ami személyi sérüléshez vagy halálos balesethez vezethet!

A kanál ürítése

Tartsuk a kanalat alacsonyan, miközben a kiürítés helyére haladunk a géppel! Emeljük fel az emelőkarokat. Tartsuk szintben a kanalat, miközben felemeljük az emelőkarokat, hogy a kanálból ne hulljon hátra az anyag az emeléskor! Haladjunk lassan előre, amíg a kanál a teherautó vagy tartály fölé kerül. Előre billentéssel ürítsük ki a rakodókanalat. Ha a felrakott anyag a teherautó vagy tartály közelebbi szélére hull, a rakodókanál billentés segítségével terítsük szét az anyagot egyenletesen a szállítójárművön, vagy a tartályban.

Soha ne billentsük ki a kanalat olyan akadály felett - például oszlop - amely így bekerülhet a kezelőfülkébe! A gép ilyenkor előre billenhet, ami könnyen sérülést vagy halálos balesetet okozhat.

Talaj simítás az úszó állás használatával

Állítsuk az emelőkart úszó állásba a gyártó által meghatározott módon. Billentsük előre a rakodókanalat a kanál vágóél helyzetének megváltoztatása érdekében. Minél előrébb döntjük a kanalat, annál nagyobb a nyomóerő a kanál vágóélén, és annál több laza anyagot képes mozgatni a gép. A laza anyag simítását hátramenetben végezzük. Ha az emelőkar úszó állásban van, soha ne haladjunk előremenetben!

Gödör kiásása illetve visszatöltése

Ásási műveletek

Engedjük le teljesen az emelőkarokat. Helyezzük a kanál vágóélét a talajra. Haladjunk lassan előre és billentsük előre a kanalat  amíg bele nem mélyed a talajba. Billentsük vissza kissé a kanalat a vonóerő növelése és az egyenletes ásási mélység megtartása érdekében. Haladjunk előre addig, amíg a kanál meg nem telik. A talaj keménységének megfelelően emeljük, vagy süllyesszük a kanál vágóélt miközben lassan haladunk előre. Billentsük hátra a rakodókanalat teljesen, amikor megtelt.

Az árok visszatöltése

Engedjük le az emelőkarokat és tegyük le a kanál vágóélt a talajra. Haladjunk előre a gödör széléig, és toljuk bele az anyagot. Billentsük kissé előre a rakodókanalat, amikor a kanál túlhaladt a gödör szélén. Szükség esetén emeljük fel az emelőkarokat a kanál kiürítéséhez.

A RAKODÓGÉP VONTATÁSA

A rakodógép olyan kivitelű, hogy vontatása nem ajánlott.

• A rakodógép szállítójárművön szállítható.

• A rakodógép a kerekein rövid távon elcsúsztatható szerviz céljából (PÉLDÁUL: Felvontatás a szállítójárműre) anélkül, hogy a hidrosztatikus rendszer károsodna. (Ekkor a lánctalpak nem forognak.) Ezért egy kis kopás tapasztalható a lánctalpakon, amikor a gépet vonszoljuk. A vontatólánc (vagy vontatókötél) húzószilárdsága a rakodógép súlyának legalább másfélszerese legyen!

A RAKODÓGÉP MEGEMELÉSE

Egypontos emelőkeret

A BALESETEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN:

• Az emelés megkezdése előtt ellenőrizzük az egypontos emelőkeret és a kezelőfülke rögzítését!

• A kezelőfülke mellső rögzítését a jelen Utasítás szerint szereljük össze.

• A gép felemelésekor sem a fülkében, sem a gép körül öt méteres körzetben nem tartózkodhatnak személyek!

A gép az egypontos emelőkerettel is megemelhető, amely készletben általában rendelhető a forgalmazóknál.

Az egypontos emelőkeret segítségével a rakodógép úgy emelhető fel, hogy az nem befolyásolja a kezelőfülke ROPS (átforduláskor védő) és FOPS (leeső tárgyak ellen védő) szerkezetét.

Csatlakoztassuk az emelőgépet az emelőszemhez. Ügyeljünk, hogy az emelő berendezés mérete és teherbírása legyen megfelelő a rakodógép súlyához.

Négypontos emelés

• Az emelés megkezdése előtt ellenőrizzük a négypontos kötöző kötelet.

• A gép felemelésekor sem a fülkében, sem a gép körül öt méteres körzetben nem tartózkodhatnak személyek!

A gép a négypontos kötöző kötéllel is megemelhető, amely készlet általában rendelhető a forgalmazóknál.

A rakodógépet a lehető legvízszintesebb helyzetben kell megemelni; de semmi esetre sem szabad jobban megdönteti a függő rakodógépet, mint a hátsó terepszöge, amelyet a műszaki adatok között találja.

Az emelőköteleket vagy a láncokat akasszuk be az emelőszemekbe. A függesztő kötelek, vagy láncok ne érjenek hozzá a vezetőfülkéhez, vagy emelőkarokhoz a gép károsodásának megelőzése érdekében. A mellső és hátsó függesztő kötelek, vagy láncok lehetnek azonos hosszúságúak, vagy eltérőek is, az emelendő rakodógép kialakításától függően. A gép a megengedett terepszögnél erősebben is billenhet, ezért a kötöző kötelek, vagy láncok hosszát megfelelően kell beállítani, hogy elkerüljük ezt a helyzetet. Ügyeljünk, hogy az emelő berendezés mérete és teherbírása legyen megfelelő a rakodógép súlyához.

A GÉP SZÁLLÍTÁSA TRÉLEREN ILL. SÍKPLATÓS SZÁLLÍTÓJÁRMŰVÖN

Fel- és lerakodás

A szállítójárműre történő felhelyezéshez megfelelően kialakított és kellő szilárdságú felhajtó rámpa szükséges. A fából készült felhajtó rámpák eltörhetnek és személyi sérülést okozhatnak! Arra is ügyeljünk, hogy a szállítójármű, illetve vontató mérete és teherbírása megfelelő legyen a rakodógéphez! Az üres kanalas, vagy szerelék nélküli rakodógéppel tolatva kell felhaladni a szállítójárműre. A tréler hátsó részét ki kell ékelni, illetve alá kell támasztani a rakodógép felhaladásakor vagy levételekor, hogy a pótkocsi eleje ne emelkedhessen fel!

A gép rögzítése a szállítójárművön

A rakodógépeket a következő eljárás szerint rögzítsük a szállítójárművön, hogy a gép a hirtelen fékezés vagy az emelkedőkön történő haladás során se mozdulhasson el.

1. Engedjük le a kanalat vagy a szereléket a padozatra.

2. Állítsuk le a motort.

3. Működtessük a rögzítő féket.

4. Szereljük fel a láncokat a gép mellső és hátsó lekötési pontokhoz.

5. Erősítsük a lánc mindkét végét a szállító járműhöz.

6. Használjunk láncszorítót a láncok megfeszítésére

AZ ÜZEMANYAGRENDSZER

Csak tiszta, jó minőségű nyári vagy téli dízel üzemanyagot használjunk (az amerikai osztályozás szerint 1-es, vagy 2-es fokozatút). A következő ajánlott keverési irányelv megakadályozza az üzemanyag hidegben történő paraffinosodását.

 

HŐMÉRSÉKLET                 2.FOKOZATÚ                     1.FOKOZATÚ (TÉLI)

-9°C (+15°F)                       100%                                    0%

-29°C-ig (-20°F)                  50%                                      50%

-29°C (-20°F) alatt               0%                                       100%

A gépekben általában  alacsony kéntartalmú dízel üzemanyagot kell használni. Az alacsony kéntartalom maximálisan 500 mg/kg (500 ppm) ként jelent.

Jellemzően még a következő üzemanyagok használhatók:

• Nagyon alacsony kéntartalmú gázolaj. A nagyon alacsony kéntartalom maximálisan 15 mg/kg (15 ppm) ként jelent.

• Biodízellel kevert üzemanyag, amely maximálisan 5% biodízelt tartalmaz az alacsony, vagy a nagyon alacsony kéntartalmú dízel üzemanyaghoz keverve. Ezt rendszerint B5 jelű kevert üzemanyagként árulják. A B5 jelű üzemanyag feleljen meg az ASTM D975 (USA szabvány) vagy az EN590 (EU szabvány) előírásainak.

A biodízellel kevert üzemanyag

A biodízel üzemanyag-keveréknek egyedi jellegzetességei vannak, amelyeket meg kell fontolni a használat előtt:

• A hideg időben az üzemanyagrendszer alkatrészei eltömődhetnek és nehézzé válik az indítás.

• A biodízel üzemanyag-keverék kitűnő táptalajt nyújt a mikroorganizmusok elszaporodásához, ami korróziót vagy az üzemanyagrendszer eltömődését okozhatja.

• A biodízellel kevert üzemanyag alkalmazása az üzemanyagrendszer elemeinek olyan idő előtti meghibásodását okozhatja, mint például eltömődött üzemanyag-szűrő, károsodott üzemanyag vezetékek.

• Rövidebb karbantartási időközök szükségesek: gyakrabban kell tisztítani az üzemanyag-rendszert, és kicserélni az üzemanyagszűrőt, esetleg az üzemanyag vezetékeket.

• Az öt százaléknál több biodízelt tartalmazó biodízel üzemanyag-keverékek használata negatív hatással van a motor élettartamára, károsítja a tömlőket, csővezetékeket, porlasztókat, befecskendező szivattyút, és a tömítéseket.

Tartsuk be a következő utasításokat, ha biodízel üzemanyagot használunk:

• Biztosítsuk, hogy az üzemanyagtartály a lehetőség szerint mindig tele legyen, hogy megelőzzük a nedvesség (víz) kicsapódását az üzemanyagtartályban.

• Ügyeljünk, hogy a tanksapka legyen szorosan zárva.

• A biodízel üzemanyag-keverék könnyen tönkreteheti a festett felületeket; azonnal távolítsuk el a kiömlött üzemanyagot a festett alkatrészekről.

• Az üzemanyag szűrőből naponta engedjük le a vizet a gép használata előtt.

• Soha ne haladjuk meg az olajcserére előírt időtartamot. A meghosszabbított olajcsere időköz motorkárosodással járhat.

• A jármű hosszú idejű tárolása előtt engedjük le az üzemanyag tartályt, töltsük fel biodízel-mentes gázolajjal, öntsünk hozzá üzemanyag-stabilizáló adalékot, és legalább 30 percig járassuk így a motort.

A biodízel üzemanyag hosszú távú stabilitása nem biztosított, ezért azt nem szabad három hónapnál hosszabb ideig a járműben hagyni.

Az üzemanyag tartály feltöltése

Tankolás előtt állítsuk le és hagyjuk lehűlni a motort. TILOS A DOHÁNYZÁS! Ezek be nem tartása robbanást vagy tüzet okozhat! Vegyük le a betöltő sapkát. Csak üzemanyagtöltő állomáson, illetve tiszta, speciálisan üzemanyag tárolására szolgáló edényből tankoljuk fel a gépet az előírt minőségű üzemanyaggal. Olyan helyen tankoljunk, amely nyílt lángtól vagy szikrától mentes, és ahol kellő mértékű a szellőzés. Tegyük vissza és húzzuk meg a tanksapkát.

Mindig takarítsuk fel a kiömlött üzemanyagot vagy olajat! Az üzemanyagtól és olajoktól tartsuk távol a hőt, nyílt lángot, szikrát és az égő cigarettát! Az éghető anyagok kezelésénél elkövetett gondatlanság robbanást, vagy tüzet okozhat.

Üzemanyag szűrő

A szűrő víztelenítésére vagy cseréjére előírt időintervallumokat tartsa be.

A víz eltávolítása:

Lazítsuk ki a leeresztő csavart a szűrő alján, hogy leengedjük a vizet a szűrőből.

A szűrőbetét cseréje:

Szereljük le a szűrőbetétet. Tisztítsuk meg a szűrőház környékét. Az új szűrőbetét tömítő felületét kenjük meg vékonyan olajjal. Szereljük fel az üzemanyag szűrőt és kézzel szorítsuk meg. Légtelenítsük az üzemanyag rendszert.

Mindig takarítsuk fel a kiömlött üzemanyagot vagy olajat! Az üzemanyagtól és olajoktól tartsuk távol a hőt, nyílt lángot, szikrát és az égő cigarettát! Az éghető anyagok kezelésénél elkövetett gondatlanság robbanást, vagy tüzet okozhat.

Az üzemanyag rendszer légtelenítése:

A szűrőbetét cserét követően, vagy ha az üzemanyag tartály kiürül, a levegőt el kell távolítani az üzemanyag rendszerből a motor elindítása előtt. A nyomás alatti dízelolaj, vagy hidraulika folyadék átlyukaszthatja a bőrt, vagy a szembe spriccelhet, ami súlyos, vagy akár halálos sérüléssel is járhat. A nagynyomású folyadékok szivárgása, ill. spriccelése nem mindig látható. A szivárgások felderítéséhez használjunk kartonpapírt vagy fadarabot. Ne puszta kézzel ellenőrizzük! Viseljünk védőszemüveget! Ha a folyadék a bőrünkbe vagy szemünkbe kerül, azonnal forduljunk olyan orvoshoz, aki jártas az ilyen típusú sérülések kezelésében!

Nyissuk meg a légtelenítő csavart a szűrőfejen. A tápszivattyún lévő labdát (feltöltő labda) nyomogassuk össze, míg buborékmentes üzemanyag nem folyik ki a csavarnál. Csavarjuk vissza a légtelenítő csavart.

A motorolaj szintjének ellenőrzése és utántöltése

Minden nap ellenőrizzük a motorolaj szintjét az első indításkor és műszakváltáskor. Állítsuk le a gépet vízszintes felületen. Nyissuk ki a hátsó ajtót és húzzuk ki a nívópálcát. Az olajszint mindig a nívópálca két jelölése között legyen. Ne töltsük túl!

Motorolaj kiválasztási táblázat

MOTOROLAJ AJÁNLOTT SAE VISZKOZITÁSI ÉRTÉK (KENŐOLAJOK DÍZELMOTOROK RÉSZÉRE)

 

 

A KÖVETKEZŐ OLAJCSERÉIG VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET (A DÍZELMOTOROKBA API CI-4, VAGY JOBB MINŐSÍTÉSŰ OLAJAT KELL TÖLTENI)

[1] Szintetikus olaj - Ezek alkalmazása esetén vegyük figyelembe a kenőolaj gyártó ajánlásait. Csak kiváló minőségű motorolajat használjunk, amely legalább API CI-4, vagy jobb fokozatú.

Mindig takarítsuk fel a kiömlött üzemanyagot vagy olajat! Az üzemanyagtól és olajoktól tartsuk távol a hőt, nyílt lángot, szikrát és az égő cigarettát! Az éghető anyagok kezelésénél elkövetett gondatlanság robbanást, vagy tüzet okozhat.

Az olaj és az olajszűrő cseréje

A motorolaj és az olajszűrő csere intervallumait. Járassa a motort, amíg az üzemi hőmérsékletét el nem éri. Állítsuk le a motort. Csavarja ki az olajleeresztő csavart a gyártói előírásnak megfelelően, majd eressze le az olajat. Ezt követően csavarja vissza a leeresztő csavart. Szerelje le az olajszűrőt  és tisztítsa le a szűrőfej tömítő felületét. Kenje be vékonyan olajjal az új szűrő tömítését, szerelje fel és kézzel szorítsa meg. Vegye le az olaj betöltő nyílás sapkáját. Töltse fel olajjal a motort a megfelelő mennyiséggel.  Ne töltse túl! Indítsa be a motort és járassa néhány percig. Állítsa le a motort, és ellenőrizze az esetleges szivárgást az olajszűrőnél. Húzza ki a nívópálcát és ellenőrizze az olajszintet. Szükség esetén töltse utána az olajat, ha az nem éri el az olajszintjelző pálca felső jelzését. Tegye vissza az olajszintjelző pálcát és csuka be a hátsó ajtót.

A MOTOR HŰTŐRENDSZERE

Naponta ellenőrizzük a hűtőrendszert, hogy megelőzzük a túlmelegedést, a teljesítmény csökkenését vagy a súlyosabb motor károsodást. Viseljen a szemsérülések megelőzése érdekében védőszemüveget, ha az alábbi körülmények valamelyike fennáll:

• Amikor nyomás alatt álló folyadékokat kezelünk.

• Szétrepülő szennyeződés vagy lebegő anyag jelenlétekor.

• Ha a motor jár.

• Ha ütőszerszámokat használunk.

Kisnyomású levegővel vagy vízzel takarítsuk le a hűtőket, vigyázzunk hogy a lamellák ne sérüljenek. Szivárgás szempontjából is ellenőrizzük a hűtőrendszert.

Ellenőrizzük a hűtőfolyadék szintjét a hűtőfolyadék kiegyenlítő tartályban a szintjelzéseknek megfelelően. A hűtőfolyadék szintjének hideg motornál az alsó és felső jelzések között kell lennie.  A rakodógépek hűtőrendszere gyárilag általában propilén-glikolos fagyállóval vannak feltöltve (lila színű). NE KEVERJÜK a propilén-glikolt etilén-glikollal. Refraktométerrel ellenőrizzük a hűtőrendszerben a propilén-glikol állapotát. Tegyük vissza a hátsó rácsot, és csukjuk be az ajtót.

ELŐZZÜK MEG A MOTOR KÁROSODÁSÁT! Mindig a megfelelő arányú fagyálló - víz keveréket használjuk! A túl sok fagyálló folyadék csökkenti a hűtőrendszer hatékonyságát és idő előtt súlyosan károsíthatja a motort. A túl híg fagyálló folyadék arány esetén a belső motor alkatrészeket védő adalékok aránya is kevés; ezen felül alacsonyabb a hűtőfolyadék forráspontja és fagytűrő képessége is. A hűtőrendszerbe minden esetben előre bekevert fagyállót kell betölteni. A tömény fagyálló folyadék utántöltése súlyos, idő előtti motor károsodást okozhat!

Hűtőfolyadék cseréhez engedjük le a hűtővizet egy edénybe. Csatlakoztassuk a hűtőfolyadék tömlőt az olajszűrő egységhez. A hűtőfolyadék újrahasznosítását vagy elhelyezését a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően végezzük.  Egy külön edényben keverjük be az új hűtőfolyadékot. A hűtőfolyadék megfelelő keverési aránya, amely -37°C-ig (-34°F) biztosítja a fagyállóságot: 5 liter propilén-glikol 4,4 liter vízzel, VAGY 1 U.S. gal (1 gallon) propilén-glikol 3.5 qt (3,5 kvart) vízzel keverve. A kiegyenlítő tartályba öntsünk bekevert hűtőfolyadékot, amelynek 47%-a víz és 53%-a propilén-glikol, addig, amíg a szintje el nem éri az alsó jelzést a tartályon Tegyük vissza a betöltő sapkát.  Amikor visszatesszük a hűtőfolyadék betöltő sapkát, azt a kattanásig kell csavarni. Járassuk a motort, amíg az üzemi hőmérsékletét el nem éri. Állítsuk le a motort. A hűtőfolyadék szintjét hidegen ellenőrizzük. Szükség szerint töltsük fel a rendszert hűtőfolyadékkal.

Az akkumulátor karbantartása

Az akkumulátor kábeleket tartsuk tisztán, a csatlakozókat pedig szorosan. Ellenőrizzük az akkumulátor elektrolit szintjét. Töltsük fel desztillált vízzel szükség szerint! A savat vagy rozsdát az akkumulátorról és a kábelekről szódabikarbona (sütőszóda) vizes oldatával távolítsuk el. Alkalmazzunk speciális akkuvédőt, vagy kenjük be spec. védőzsírral az akkumulátorsarukat és kábelvégződéseket a korrózió megakadályozása érdekében.

Az akkumulátorok az emberi szemet és bőrt erősen károsító savat tartalmaznak. Viseljünk védőszemüveget, védőruházatot és gumikesztyűt a savval érintkezés kizárása érdekében. Ha testünkre sav kerül, azonnal mossuk le vízzel! Ha a sav szembe kerül, azonnal forduljunk orvoshoz és tiszta, hűvös vízzel legalább 15 percig öblítsük. Aki véletlenül lenyelte az elektrolitot, igyon nagy mennyiségű vizet vagy tejet! A beteget NE hánytassuk! Azonnal forduljunk orvoshoz!

Indítóakkumulátor használata (Indítás segédakkumulátorról)

Ha a motor elindításához külső segédakkumulátor szükséges, KÜLÖNÖS ÓVATOSSÁGGAL JÁRJUNK EL! Az egyik személynek a kezelőülésben kell helyet foglalnia, egy másik személynek pedig az akkumulátor kábeleket kell csatlakoztatnia és leválasztania. A kulcsos kapcsoló legyen KIKAPCSOLVA, vagy a STOP gombot meg kell nyomni. A kisegítő akkumulátor szintén azonos feszültségű legyen!

AZ AKKUMULÁTORBAN KELETKEZŐ GÁZ FELROBBANHAT ÉS SÚLYOS SÉRÜLÉST, VAGY HALÁLOS BALESETET OKOZHAT!

Tartsuk távol az ívkisüléseket, szikrákat, nyílt lángot és égő dohányt az akkumulátortól! Amikor segédakkumulátorról indítjuk a gépet, az utolsóként csatlakoztatott kábelcsipesz a negatív legyen a gép alvázán. Ne alkalmazzuk a külső segédakkumulátoros indítást és ne is töltsük azt fagyott vagy sérült akkumulátor esetén! A töltőhöz történő csatlakoztatás előtt melegítsük fel az akkumulátort legalább 16 °C-os (60 °F) hőmérsékletre. Húzzuk ki a töltőberendezést a hálózatból a töltőkábelek akkumulátorhoz történő csatlakoztatása vagy leválasztása előtt. Soha ne hajoljunk az akkumulátor fölé indítás, ellenőrzés vagy töltés közben.

Csatlakoztassuk az első kábel végét a segédakkumulátor pozitív (+) sarujához. Ugyanazon kábel másik végét kapcsoljuk a gép önindítójának pozitív csatlakozásához. Csatlakoztassuk a második kábel egyik végét a segédakkumulátor negatív (-) sarujához. Ugyanezen kábel másik végét csatlakoztassuk a motorhoz. A kábeleket tartsuk távol a mozgó részektől! Indítsuk be a motort. Miután a motor beindult, először a negatív kábelt (testkábelt) (-)  vegyük le. Ezután vegyük le a kábelt a pozitív saruról.

A generátor károsodhat, ha:

• A motort akkumulátor nélkül, vagy leszerelt akkumulátor kábelekkel működtetjük.

• Az akkumulátor kábelek felkapcsolva maradnak, amikor az akkumulátorra gyorstöltőt kapcsolunk, vagy hegesztünk a gépen. (Vegyük le az akkumulátorról mindkét kábelt.)

• A segédakkumulátor kábeleit (kisegítő kábeleket) rosszul csatlakoztatjuk.

Az akkumulátor ki- és beszerelése

Az akkumulátorok az emberi szemet és bőrt erősen károsító savat tartalmaznak. Viseljünk védőszemüveget, védőruházatot és gumikesztyűt a savval érintkezés kizárása érdekében. Ha testünkre sav kerül, azonnal mossuk le vízzel! Ha a sav szembe kerül, azonnal forduljunk orvoshoz és tiszta, hűvös vízzel legalább 15 percig öblítsük. Aki véletlenül lenyelte az elektrolitot, igyon nagy mennyiségű vizet vagy tejet! A beteget NE hánytassuk! Azonnal forduljunk orvoshoz!

Nyissuk ki az akkumulátort rejtő ajtót.

Szereljük le a negatív (-) akkumulátorkábelt. Szereljük le az akkumulátor leszorító lemezt. Szereljük le a pozitív (+) akkumulátorkábelt az akkumulátorról. Vegyük ki az akkumulátort a gépből. Új, vagy használt akkumulátor beszerelésekor mindig tisztítsuk le az akkumulátor sarukat és a kábelvégeket Ügyeljünk, hogy az akkumulátor beszerelésekor ne érintsünk meg semmilyen fém alkatrészt az akkumulátor sarukkal. A szikrázás megakadályozása érdekében utoljára mindig a negatív (-) kábelt csatlakoztassuk! Csatlakoztassuk és szorítsuk meg az akkumulátor kábeleket. Szereljük fel és szorítsuk meg az akkumulátor leszorító szerkezetet.

AZ AKKUMULÁTORBAN KELETKEZŐ GÁZ FELROBBANHAT ÉS SÚLYOS SÉRÜLÉST, VAGY HALÁLOS BALESETET OKOZHAT!

Tartsuk távol az ívkisüléseket, szikrákat, nyílt lángot és égő dohányt az akkumulátortól! Amikor segédakkumulátorról indítjuk a gépet, az utolsóként csatlakoztatott kábelcsipesz a negatív legyen a gép alvázán. Ne alkalmazzuk a külső segédakkumulátoros indítást és ne is töltsük azt fagyott vagy sérült akkumulátor esetén! A töltőhöz történő csatlakoztatás előtt melegítsük fel az akkumulátort legalább 16 °C-os (60 °F) hőmérsékletre. Húzzuk ki a töltőberendezést a hálózatból a töltőkábelek akkumulátorhoz történő csatlakoztatása vagy leválasztása előtt. Soha ne hajoljunk az akkumulátor fölé indítás, ellenőrzés vagy töltés közben.

A hidraulika olaj ellenőrzése és utántöltése

Minden nap ellenőrizzük a hidraulika / hidrosztatika olaj szintjét az első indításkor és műszakváltáskor. Állítsuk le a rakodógépet sík felszínen, engedjük le az emelőkart, helyezzük le a szereléket a talajra, vagy billentsük teljesen hátra a gyorscserélőt, ha a gépen nincsen szerelék. Állítsuk le a motort. Ellenőrizzük a folyadékszintet a kémlelő ablakban. Tartsuk a folyadékszintet az üzemi tartományon belül. Addig töltsük az olajat, amíg a szint az üzemi tartományba nem kerül a figyelőüvegben. Csak az ajánlott olajat használjuk a hidraulikus rendszerhez. Az előírt karbantartási időközöket tartsuk be. Cseréljük ki az olajat, ha az szennyeződött, vagy ha nagyobb javítás történt a gépen. A hidraulika olajcsere után mindig cseréljük ki a hidraulika/ hidrosztatika szűrőt és a feltöltő szűrőt is. Szereljük ki és tisztítsuk meg a hidraulika betöltő szűrőszitát, ha van. Alacsony nyomású levegős lefúvatással szárítsuk meg a szitát. Olajcsere után indítsuk be a motort és mozgassuk meg a rakodógép hidraulikus vezérlését. Állítsuk le a motort és ellenőrizzük szivárgás szempontjából. Ellenőrizzük a hidraulika olajszintjét, és szükség esetén töltsük fel.

A LÁNCTALPAK FESZESSÉGE

A lánctalp megfelelő feszessége fontos a gép kielégítő teljesítménye, valamint a lánc leesésének, illetve idő előtti elkopásának megelőzése érdekében. A lánctalp görgők kopása a munkakörülményektől és a talajviszonyoktól függően változhat.

Egyenes felületen állítsuk le a rakodógépet. Emeljük meg a rakodógép egyik oldalát, és támasszuk alá az alvázát bakokkal úgy, hogy a lánctalp kb. 76 mm-re (3 in) legyen a talaj felett. Engedjük rá a rakodógépet a bakokra. Ügyeljünk, hogy a bakok ne érjenek a lánchoz! Mérjük meg a lánctalp belógását mindkét középső lánctalp görgőnél. A megfelelő belógás gyártmánytól függően 13 - 16 mm (1/2 - 5/8 hüvelyk). A lánctalp és a görgő közé NE az ujjunkat dugjuk be! Ehelyett használjunk 13 - 16 mm-es (1/2 - 5/8 in) csavart, emelőrudat, vagy más eszközt a hézag ellenőrzésére. Feszítés után ismételjük meg az emelést a másik oldalon is.

A gyártók különféle járószerkezeteket használnak, a hevederek feszítését kérjük a gyártói előírások szerint végezzék. Jellemzőbb járószerkezetek a mereven szerelt alsó kocsis, görgős felfüggesztésű alsó kocsis, illetve a normál kerekek helyére felszerelhető szerkezet. Utóbbi csak alkalmankénti munkavégzésre szolgál, hosszú távon nem ajánlott. A heveder feszítése jellemzően zsírzással történik.

MEGHAJTÓ HIDROMOTOR

Az olaj leengedését és cseréjét az előírt karbantartási időközönként végezzük. Parkírozzuk le a gépet úgy, hogy a hidromotor hajtómű ház zárócsavarja alulra kerüljön. Vegyük ki a zárócsavart, és engedjük le az olajat a hidromotor házból. Fordítsuk át úgy a hidromotort, hogy a zárócsavar felülre kerüljön. Töltsük be az előírt nagy teljesítményű szintetikus olajat. Tisztítsuk meg a zárócsavar menetét, és a leeresztő nyílást is. A zárócsavart jó minőségű  menetrögzítővel ragasszuk be. Szereljük vissza és szorítsuk meg a zárócsavart. Ismételjük meg az eljárást a másik oldali hidromotor hajtómű háznál is. A fáradt olajat környezetbarát módon hasznosítsuk újra, vagy tároljuk le.

Ellenőrizzük a lánckerék anyák meghúzási nyomatékát. Átlós sorrendben  húzzuk meg az anyákat egy közbülső értékre, majd húzzuk meg azokat a végleges, gyártó által előírt nyomatékkal húzzuk meg.

A RAKODÓGÉP HOSSZÚ IDEJŰ TÁROLÁSA, MAJD ÚJRA ÜZEMBE ÁLLÍTÁSA

Előfordulhat, hogy a rakodógép hosszabb idejű tárolására lesz szükség. Az alábbi tennivalókat hajtsuk végre a tárolás alatti állagmegőrzés érdekében.

• Alaposan tisztítsuk le a gépet a motortérrel együtt.

• Kenjük le a rakodógépet.

• Cseréljük ki az elhasználódott vagy sérültalkatrészeket.

• A rakodógépet száraz, védett helyen parkírozzuk le.

• Engedjük le az emelőkart és helyezzük le a szereléket a talajra.

• Emeljük fel és bakoljuk alá az alvázat annyira, hogy ne a lánctalpakon álljon a gép.

• A szabadon álló munkahenger szárakat vonjuk be kenőzsírral.

• Tegyünk üzemanyag stabilizáló adalékot a tankba és járassuk néhány percig a motort, hogy a stabilizáló anyag eljusson az adagoló szivattyúhoz és porlasztócsúcsokhoz. Ha biodízellel kevert üzemanyagot használunk, tartsuk be a következő irányelveket: Engedjük le az üzemanyag tartályt, töltsük fel biodízel-mentes gázolajjal, öntsünk hozzá üzemanyag-stabilizáló adalékot, és legalább 30 percig járassuk így a motort.

• Engedjük le a hűtőfolyadékot és öblítsük át a hűtőrendszert. Töltsük fel a hűtőkört bekevert fagyállóval.

• Cseréljük ki valamennyi olajat és szűrőt (motor, hidraulika / hidrosztatika).

• Cseréljük ki a légszűrőt, a fűtés és klíma légszűrőket.

• Állítsunk minden kezelőszervet semleges állásba.

• Vegyük ki az akkumulátort. Ellenőrizzük az elektrolit szintjét, majd töltsük fel az akkumulátort. Az akkumulátort hűvös, száraz, nem fagyveszélyes helyen tartsuk, és rendszeresen töltsük fel a tárolás során.

• Fedjük le a kipufogónyílást.

• Címkézzük fel a gépet, jelezve, hogy az hosszú idejű tárolási állapotban van. A rakodógépet a tárolásból az alábbi műveletek végrehajtásával vegyük ismét üzembe.

• Ellenőrizzük a motor és hidraulika olajszintjét, valamint a hűtőfolyadék szintjét.

• Szereljük be a teljesen feltöltött akkumulátort.

• Távolítsuk el a zsírréteget a szabadon álló munkahenger szárakról.

• Ellenőrizzük az ékszíjak feszességét.

• Győződjünk meg róla, hogy minden védőrács / védőburkolat a helyén van-e.

• Kenjük le a rakodógépet.

• Ellenőrizzük a lánctalp állapotát, és vegyük ki a bakokat az alváz alól.

• Tegyük szabaddá a kipufogónyílást.

• Indítsuk be a motort, és járassuk néhány percig, miközben ellenőrizzük a műszerfal és a rendszerek megfelelő működését.

• Próbáljuk ki a gépet és ellenőrizzük a megfelelő működését.

• Állítsuk le a motort és ellenőrizzük szivárgás szempontjából. Ha van, javítsuk ki.

 

Karbantartás

A karbantartási munkálatokat rendszeres időközönként kell végrehajtani. Ennek elmulasztása túlzott kopáshoz és korai meghibásodásokhoz vezet. A karbantartási terv iránymutatást ad a rakodógép megfelelő karbantartása érdekében. A gyártói utasítások megismerése igen fontos a gép üzemeltetése, javítása vagy karbantartása előtt. Tanulmányozzuk és értsük meg a gépen lévő feliratokat (matricákat), a Kezelési és karbantartási utasítást és a Kezelői Kézikönyvet. Minden esetben kövessük a kézikönyvek utasításait és tartsuk be a figyelmeztetéseket, amikor javítást, beállítást vagy karbantartást végzünk! A javítások, beállítások vagy a szervizelés során be kell tartani az útmutató figyelmeztetéseit és utasításait. A vezető képzetlensége, vagy az utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy halálos balesetet okozhat!

 

10 üzemóránként:

Motorolaj: Ellenőrizzük az olajszintet, szükség esetén töltsük fel. Ne töltsük túl!

Motor légszűrő és légszívó rendszer: Ellenőrizzük a műszerfalat! Karbantartás csak szükség esetén! Ellenőrizzük szivárgás vagy sérülés szempontjából!

Motor hűtőrendszer: Tisztítsuk meg az olajhűtőt, vízhűtőt és a rácsot a szennyeződésektől! HIDEGEN ellenőrizzük a hűtőfolyadék szintjét és szükség szerint töltsük fel bekevert hűtőfolyadékkal!

Üzemanyag szűrő: Távolítsuk el az összegyűlt kondenzvizet.

Emelőkarok, emelő rudazatok, munkahengerek, gyorcsatlakozó csuklócsapok és befogóékek: Használjunk többcélú, lítiumbázisú kenőzsírt!

Ülésrúd, vezérlési reteszelések, biztonsági öv, biztonsági  öv visszacsévélő szerkezet: Ellenőrizzük a biztonsági öv állapotát. Szükség szerint tisztítsuk meg vagy cseréljük le a biztonsági öv visszacsévélő szerkezeteket. Ellenőrizzük az ülésrúd és a vezérlés reteszelések helyes működését. A mozgó részek közül tisztítsuk ki a szennyeződést!

Reteszelt vezérlőrendszer: Ellenőrizzük ezek helyes működését! Az emelési és billentési funkcióknak NEM SZABAD működniük felemelt ülésrúd esetén! A részleteket olvassa el a Kézikönyvben!

Mellső kürt: Ellenőrizzük a helyes működését!

Biztonsági jelzések és biztonsági járólemezek: Ellenőrizzük, hogy a feliratok (matricák) és a biztonsági lépcsők nem sérültek. Cseréljük ki a sérült vagy elhasználódott jelzéseket vagy biztonsági járólemezeket!

Vezetőfülke: Ellenőrizzük a rögzítőcsavarokat, alátéteket és anyákat. Ellenőrizzük a fülke állapotát.

Műszerek és visszajelző lámpák: Ellenőrizzük, hogy az összes műszer és visszajelző lámpa megfelelően működik.

Fűtés és klímaberendezés, szűrők: Tisztítsuk, vagy cseréljük ki a szűrőket szükség szerint.

Hidraulika olaj: Ellenőrizzük az olajszintet, szükség esetén töltsük fel.

 

50 üzemóránként:

Hidraulika tömlők és csővezetékek: Ellenőrizzük sérülés és szivárgás szempontjából. Szükség szerint javítsuk, illetve cseréljük az alkatrészeket.

Lánctalpak: Ellenőrizzük a lánctalpakat sérülés, kopás és feszesség szempontjából!

Lánckerék anyák: Ellenőrizzük azok meghúzási nyomatékát. Szükség esetén húzzuk meg

Rögzítőfék, lábpedálok, kézikarok, kormánykarok vagy joystick karok: Ellenőrizzük a helyes működést. Szükség szerint javítsuk vagy állítsuk be.

Motor/Hidr. meghajtó szíj: Kopás és sérülés szempontjából vizsgáljuk meg. Ellenőrizzük a feszítőgörgő karjának ütközőjét.

Motorolaj és olajszűrő: Cseréljük ki az olajat és az olajszűrőt.

 

100 üzemóránként:

Szikrafogós hangtompító: Tisztítsuk ki a szikrakamrát.

Akkumulátor: Ellenőrizzük a kábeleket, csatlakozásokat és az elektrolit szintet. Töltsük fel desztillált vízzel szükség szerint!

 

250 üzemóránként:

Motor/Hidr. meghajtó szíj: Kopás és sérülés szempontjából vizsgáljuk meg. Ellenőrizzük a feszítőgörgő karjának ütközőjét.

Hajtószíjak (generátor, klíma kompresszor, vízszivattyú): Ellenőrizzük az állapotukat. Szükség szerint cseréljük ki.

Vezérlés reteszelő rendszer: Ellenőrizzük az emelőkar áthidalási funkciót.

Motorolaj és olajszűrő: Cseréljük ki az olajat és az olajszűrőt.

 

500 üzemóránként:

Hidraulika tartály szellőzősapka: Cseréljük ki a hidraulika nyomóoldali szűrőbetétet és tartály szellőzőt.

Meghajtó hidromotorok: Cseréljük le az olajat nagy teljesítményű szintetikus olajra.

 

1000 üzemóránként:

Hidraulika/hidrosztatika olajszűrő: Cseréljük ki a hidraulika/hidrosztatika szűrőbetéteket.

Hidraulika olajtartály: Cseréljük ki az olajat.

Motor szelepek: Állítsuk be a szelephézagokat.

 

2 évenként: Cseréljük ki a hűtőfolyadékot