A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk. Részletes leírás

Munkagép Monitor

Munkagépek több oldalról

facebook youtube rss

Gumikerekes kotrók üzemeltetéséről általánosan

Gumikerekes kotrók üzemeltetéséről általánosan

A gép működtetésének megkezdése előtt

Ha az ellenőrzéseket nem hajtotta végre megfelelően, késve veheti észre a hibákat, mely személyes sérüléshez vezethet, vagy a gép károsodhat. Végezze el az ellenőrzéseket egy nyílt, akadálymentes területen. Ne legyen senki a gép közelében, amíg ezeket az ellenőrzéseket végzi. Ellenőrizze a szerkezetek működési állapotát, a markoló működését, a kart, a gémet, a haladást, és a lengőrendszereket.

Figyelje, nem hall-e valamilyen normálistól eltérő hangot, észlel-e szokatlan rezgést, szagot, normálistól eltérő jelet a mérőeszközökön. Nézze meg nincs-e levegő-, olaj-, vagy benzinszivárgás.  Ha bármi eltér a normálistól, azonnal szerelje azt meg. Ha ezen szerelések nélkül használja a gépet, a sérüléshez, hibához vezethet.

Biztosítsa, hogy ne legyen senki a gép közelében.  Távolítson el minden akadályt a munkagép útjából, elkerülve így a veszélyeket. Legyen minden ablak tiszta. Ellenőrizzen minden ajtót és ablakot nyitott és zárt helyzetben is.

Állítsa be a visszapillantó tükröket, hogy a gép közelében lévő területre a legjobb rálátása lehessen. Győződjön meg arról, hogy a kürt és a haladás figyelmeztetője (ha rendelkezésre áll) megfelelően működnek. Rögzítse a biztonsági övet biztosra.

Melegítse be a motort és a hidraulikus olajat a gép működtetése előtt.  A gép mozgatását megelőzően ellenőrizze a futómű helyzetét. Normál haladási helyzetben az álló talpak a fülke alatt előrefelé állnak, a lánctalpak hátrafelé. Ha ez épp fordítva van, akkor a haladást vezérlő egységeket az ellenkező irányba kell fordítani.

A MUNKAGÉP MŰKÖDTETÉSE

A gép, vagy a szerkezetek működtetése előtt mindig vegye figyelembe az alábbi felhívásokat a komoly sérülések, vagy halálesetek elkerülése érdekében.

Csak akkor kezdje működtetni a készüléket, ha már leült. Ha meg kívánja változtatni a haladási irányt előremenetből hátramenetbe vagy fordítva, előbb lassítson le és álljon meg. Szólaltassa meg a kürtöt, hogy figyelmeztesse a közelben tartózkodó embereket. Ellenőrizze, hogy a gép környékén senki sem tartózkodik. A gép mögött vannak holt terek, így ha szükséges, lengesse meg a felső szerkezetet mielőtt hátramenetbe kapcsolna. Veszélyesebb területeken, vagy rossz látási körülmények közt kérjen meg valakit, hogy irányítsa a helyszín forgalmát. Biztosítsa, hogy a haladási irányok körén belülre nem léphet arra jogosulatlan személy. Győződjön meg, hogy figyelembe vette mindezeket a fenti felhívásokat akkor is, ha a haladásra figyelmeztető jelzés és a tükrök be vannak szerelve.

Haladással kapcsolatos felhívások

Soha ne fordítsa az indítógombot KI (OFF) állásba menet közben. Veszélyes lehet, ha a motor haladás közben leáll. Lehetetlenné válik a kormány használata. Ne használja a csatolt adapterek vezérlőkarjait haladás közben. Menet közben a választott haladási módon se változtasson. Úgy fordítsa a szerkezetet, hogy az emelőgém külső része a lehető legközelebb essen a gép testéhez, és 40 – 50 cm-rel legyen a föld felett. Soha ne hajtson rá akadályokra, vagy lejtőkre úgy, hogy a gép jelentősen megdőljön. Csak olyan mértékben kerülje ki, hogy a gép 10 fokot vagy többet dőlhessen jobbra vagy balra, illetve 30 fokot vagy többet előre vagy hátra. Ne hajtson végre hirtelen kormányzó manővereket. A szerkezet része leérhet a földre, s a munkagép elveszítheti az egyensúlyát. Ez a gépben is, és a környezetben is károkat okozhat.

Ha durva talajon halad, lassan menjen, és kerülje a hirtelen irányváltoztatásokat. Mindig tartsa be a megengedett vízmélységet. Ez a mélység a felső talpkerekek középső vonalánál van. Hidakon, magánterületeken való közlekedéskor ellenőrizze, hogy a híd elbírja-e a gép súlyát. Közutakon való haladáskor tudakozódjon a helyi hatóságoktól, és kövesse azok utasításait.

Lejtőn való haladás

Ne ugorjon az elhaladó gépbe, hogy megállítsa azt, mert azzal súlyos sérülés veszélyének teszi ki magát. A lejtőn való haladáskor a gép feldőlhet, vagy elcsúszhat. Dombokon, töltéseken, lejtőkön való haladáskor a kanál legyen kb. 20 – 30 cm-re a föld felett. Veszély esetén gyorsan engedje le a kanalat a földre, segítve azzal a gép megállását. Ne közlekedjen füvön, lehullott faleveleken, vagy nedves fémlemezeken. Még kisebb lejtőknél is elcsúszhat gépe oldalra. Haladjon tehát alacsony sebességen, és csak egyenesen felfelé, vagy lefelé haladó irányban. Kerülje az irányváltoztatást a lejtőn. Ez a gép felborulását, vagy elcsúszását okozhatja. Ha lehetséges, a munkagépet csak a lejtőn felfelé, és onnan lefelé irányítsa. Kerülje tehát a haladást keresztirányban a lejtőn.

Tiltott manőverek

Ne ásson kinyúló résszel szemben a hegy lábánál. Ez a kiugró rész beomlását okozhatja, amely a gép tetejére fog zuhanni. Ne végezzen mély ásást közvetlen a munkagép orra előtt, mert a gép alatti talaj is beomolhat, s a gép eldőlhet. Laza, puha, vagy repedezett talajon való munka nehéz terhekkel veszélyes oldalirányú túltöltéshez vezethet, aminek felborulás, és sérülés lehet a következménye. Teher nélküli, vagy egyensúlyba hozott teherrel való haladás is veszélyes lehet. Soha ne dőljön az emelőrúdra, vagy más nem alkalmas segédeszközre a munka végeztével. Állítsa le a talpakat, hogy bármiféle mozgást megakadályozzon. A munkagép használatakor, hogy megelőzzön a szerkezet károsodásából, vagy a túlterhelésből fakadó minden balesetet, ne terhelje meg annál, mint ahogy arra képes (a maximum megterhelhetőség és a stabilitás a gép szerkezetének függvénye). Ha egy ásatás szélén vagy útpadkán dolgozik, a gép feldőlhet, mely súlyos sérüléshez, vagy halálhoz is vezethet. Szánjon időt előzetesen a talaj jellemzőinek megdolgozására a munka helyszínén, így megelőzve a gép esetleges későbbi felborulását, a föld, torlaszok, halmok beomlását.

Felhívások a működtetéshez

Legyen óvatos, nem menjen véletlenül közel sziklák széléhez. A gépet kizárólag rendeltetésszerűen használja, egyéb célra való használat balesethez vezethet.

A megfelelő látáshoz a következőképp járjon el:

 Sötét területeken való munka során gondoskodjon munkafényekről, és elülső lámpákról, szerelje azt a gépre. A munka helyszínét is világítsa ki, ha erre szükség van.

 Ha a látási viszonyok már nagyon rosszak, függessze fel a munkálatokat. Ilyen esetek a ködös, párás idő, eső, vagy hó. Várja meg, amíg a látási viszonyok annyira meg nem javulnak, hogy a munkálatokat gond nélkül folytatni lehet.

A következőket tegye meg a szerkezet beverésének elkerüléséhez.

 Alagutakban, hidakon, elektromos vezetékek alatt, parkoláskor, vagy egyéb olyan esetben, ahol a magasság korlátozott, különösen ügyeljen, hogy a kanál, vagy egyéb rész semmibe bele ne ütközzön.

 Az ütközések elkerülése érdekében a korlátozott kiterjedésű helyeken beltéri, vagy zsúfolt részeken, biztonságos sebességgel dolgozzon.

 Ne irányítsa a kanalat a munkások feje, vagy a billenőkocsi kezelőfülkéje fölött.

Kerülje el a magasfeszültségű vezetékeket

A magas feszültségű vezetékek érintése, vagy akár megközelítése súlyos sérüléshez, vagy akár halálhoz is vezethet. A kanálnak nem szabad fizikailag hozzáérnie az áramvezetékhez. Használjon jelzőt, vagy kézjeleket, hogy nem tisztán látható vezetékektől is biztos távolban tudjon maradni.

Feszültségek Legkisebb biztonságos távolságai

6.6 kV      3 m 

33.0 kV    4 m

66.0 kV    5 m 

154.0 kV   8 m 

275.0 kV   10 m 

A legkisebb távolságok legyenek az irányadók. A vezeték feszültségétől és a légköri jellemzőktől függően erős áramütés történhet még akkor is, ha a gém, vagy maga a kanál 4 – 6 m-re van a vezetéktől. Különösen nagy feszültség esetén esős időben a kockázat csak növekszik. Mielőtt a vezetékek közelében bármilyen típusú munkálatokat kezdene (földalatti, vagy föld feletti vezetékek közelében egyaránt) előbb dolgozzon ki egy biztonsági tervet.

A fülke védelme lezuhanó tárgyaktól (jellemzően opcionális)

Olyan helyszínen, ahol előfordulhatnak lezuhanó tárgyak, a biztonsága érdekében szereljen be megfelelő védőszerkezeteket a fülke lefedésére. A kalapács/roppantó használatakor szerelje fel az első szélvédőt védő biztonsági rácsot. Olyan helyszínen, ahol a lezuhanó kövek kárt okozhatnak, vagy a személyzetre is veszélyesek, bányászati munkálatoknál, szerelje be a zuhanó tárgyak elleni védőszerkezetet. A biztonsága érdekében további védőszerkezeteket is szereljen fel a helyszín körülményeinek megfelelően. Ha a zuhanó tárgyak elleni védőszerkezet fel van szerelve, az elülső ablakot tisztítsa meg, és a nyilakkal jelzett csavarokat lazítsa meg. Ha végzett, szorítsa vissza a csavarokat újból. Havon, jégen, és nagy hidegben rendkívüli körültekintéssel dolgozzon. Nagy hidegben kerülje haladáskor a hirtelen manővereket, és maradjon távol a legkisebb lejtőktől is. A munkagép nagyon könnyen kicsúszhat oldalra. A hófedte részeken a potenciális akadályok, veszélyek nem láthatóak. Legyen körültekintő, ha friss hóban halad. Szükséges lehet a munkagép bemelegítése egy rövid ideig, hogy a gép ne működjön túl nehézkesen, vagy csökkent munkakapacitással. Az összeütődés a zötyögés során, a teher rázkódása a hepehupás talajon, az emelőkar vagy az egyéb alkatrészek elakadása hidegben komoly stresszt okozhat. A műszakok lerövidítése, vagy a megterhelés szükséges lehet. Amint a hőmérséklet emelkedik, a kemény talajrészek puhává válnak, a haladás instabillá válhat. Hideg időben ne érintsen fémes felületeket a puszta kezével. Ha így tesz, a keze odafagyhat a felülethez.

Munkálatok lejtőn

A lejtőn való munka során fennáll a veszély, hogy a munkagép elveszti az egyensúlyát, és felborul lengéskor, illetve a szerkezet működtetésekor. Ezeket a munkálatokat mindig körültekintéssel végezze. Ne hagyja a szerkezeti részeket kilengeni a hegytető felől a hegy alja irányában, amikor a kanálban teher van. Az ilyen manőverek veszélyesek. Ha a gépet lejtős területen kell használnia, halmozza úgy föl a talajt, hogy egy lehetőleg minél vízszintesebb felületet kialakítson a gép számára. Továbbá eressze a kanalat minél lejjebb, tolja előrefelé, és a lengést tartsa alacsony sebességen.

A munkagép leparkolása

Ne állítsa le a gépet hirtelen, és ne hagyja csak ott parkolni, ahol éppen a nap végén a munkát abbahagyta. Gondosan keresse ki a helyet, ahol a kotrógép szilárd, egyenes földön állhat, forgalomtól, magas falaktól, szakadékok szélétől, kiáradó víztől távol. Ha elkerülhetetlen, hogy lejtőn álljon meg, blokkolja a talpakat, hogy a mozgást megakadályozza. A kanalat, vagy egyéb csatolt eszközt engedje le teljesen a földig, vagy helyezze egy megfelelő tartónyeregbe éjszakára. Ne hagyjon esélyt se véletlen mozgásra. Ha közutaknál parkol, tegyen ki táblákat, jeleket, zászlókat vagy fényeket, illetve bármi egyéb módon is lehetővé teheti az arra haladó forgalomnak, hogy tisztán lássa a munkagépet. Helyezze el úgy a gépét, illetve az azt jelző tárgyakat is, hogy az ne akadályozza a forgalmat. Ha az elülső csatolt eszköz már le van engedve éjszakai tárolási helyzetébe, és minden gomb és vezérlő KI "OFF" állásban van, a biztonsági zár is Lezár "LOCKED" helyzetben kell hogy legyen. Ez a főáramkör vezérlőfunkcióit is letiltja. Mindig zárja be a kezelőfülke ajtaját. Ne engedje, hogy bárki a csatolt eszközön utazzon. Senkinek ne engedje, hogy a csatolt eszközre üljön, se a kanálra, sem a zúzóra, sem a fogóvillára, sem a markolóra. Az illető ezekről leesve komolyan megsérülhet.

AKKUMLÁTOR

Az akkumulátorral kapcsolatos veszélyek megelőzése

Az akkumulátorban lévő elektrolit higított kénsavat tartalmaz, és hidrogént is termel. A hidrogén rendkívül robbanékony, így az akkumulátor helytelen kezelése súlyos sérüléshez vagy tűzesethez vezethet. A problémák elkerülése érdekében, mindig kövesse az alábbiakat:

 Ne dohányozzon, és egyéb tűzforrást se közelítsen az akkumulátorhoz.

 Az akkumulátorokkal való munka során MINDIG hordjon védőszemüveget és gumikesztyűt.

 Ha az akkumulátorból elektrolit kerülne a bőrére vagy a ruhájára, azonnal mossa át az érintett területet vízzel.

 Ha az elektrolit a szemébe spriccelt, azonnal mossa ki azt bőséges vízzel, majd azután forduljon orvoshoz.

 Ha véletlenül lenyelné az akkumulátorfolyadékot, igyon rá nagy mennyiségű vizet vagy tejet, illetve nyers tojást vagy növényi olajat. Ezt követően hívjon orvost, vagy egy mérgezés-specialista központot.

 Az akkumulátor felső felületének tisztításához használjon tiszta, enyhén nedves ruhát. Soha ne használjon e célra benzint, oldószert, illetve bármi egyéb organikus oldó hatású folyadékot vagy tisztítószert.

 Az akkumulátortetőket szorítsa meg biztonságosan.

 Ha az akkumulátorfolyadék megfagyott, ne töltse újra, esetleg munkagépét elindíthatja más forrásról, ugyanis tűzveszély áll fenn.

 Az akkumulátor töltésekor, illetve más forrásról való indításkor hagyja felolvadni a folyadékot, és ellenőrizze, hogy nincs-e valahol szivárgás, mielőtt bármilyen munkálatot elkezdene.

 Feltöltés előtt mindig vegye ki az akkumulátort a gépből.

Segédindítás, és az akkumulátor töltése

Az indítókábelek helytelen csatlakoztatása robbanáshoz vagy tűzesethez vezethet. Mindig kövesse az alábbiakat:

 Kapcsoljon ki minden elektromos szerkezetet mielőtt az akkumulátorhoz vezetékeket csatlakoztatna. Ebbe beletartoznak az akkumulátortöltő, illetve a segédindító berendezés elektromos kapcsolói is.

 Ha másik gépről indítja a gépét, azok ne érjenek egymáshoz. Hordjon védőszemüveget, vagy más szemüveget amíg a megfelelő akkumulátor összeköttetéseket hozza létre.

 Két 12 voltos részből álló 24 voltos akkumulátoregységek rendelkeznek egy pozitív bemenettel az egyik 12 voltos egységen a másik akkumulátor negatív terminálja felé.

Segédindító-, vagy töltőkábel-csatlakoztatások szükségesek a szérián kívüli csatlakoztatott pozitív kimenetek, az indító negatív kimenetei, és a töltendő/indítandó gép fémváza közt. Tájékozódjon a gép ide vonatkozó leírásából.

 Csatlakoztassa a pozitív kábeleket először a kábelek csatlakoztatásakor, a szétcsatlakoztatáskor pedig mindig a negatívakat húzza ki előbb. A végső kábel összeköttetésnek, mely a töltendő/indítandó gép fémvázához fut, lehetőleg minél messzebb kell lennie az akkumulátorhoz.

VONTATÁS

Figyelmeztetések a vontatáshoz

Ha a vontatókötél ellenőrzéséhez, kiválasztásához, vagy magának a vontatás kivitelezéséhez hibás módszert választ, az súlyos személyi sérüléshez vezethet. Mindig tartsa be a következőket:

 Mindig tartsa be a kezelési és karbantartási útmutatóban leírtakat a vontatás módszerével kapcsolatban. Ne alkalmazzon más módszereket.

 A vontatókötél kezelése során viseljen bőrkesztyűt.

 Az előkészületek során, ahol két munkás is részt vesz a munkában, egyeztessék az alkalmazandó kézjeleket, és kövessék is azokat helyesen.

 Ha a probléma munkagép motorja nem indul, akkor a fékrendszerben is hiba lehet. Mindig vegye fel a kapcsolatot a gép forgalmazójával

 A vontatás során soha ne menjen a vontatást végző, és a vontatott jármű közé.

 Lejtős részeken a vontatás rendkívül veszélyes, ezért inkább olyan helyet válaszon, ahol a lejtés fokozatos, mérsékelt. Ha erre nincs mód, akkor intézkedjen az emelkedő mértékének csökkenéséről mielőtt a vonatatást megkezdené.

 A hibás gép vontatásakor, mindig használjon megfelelő vontatókapacitású vontatókötelet.

 Soha ne használjon lekopott, csomós, vagy olyat, melynek csökkent a vastagsága.

 Egy másik gép vontatásához soha ne használjon könnyű horgokat.

 Kössön egy ruhadarabot a vontatókötélre a vontató és a vontatott jármű közé és ügyeljen arra, hogy ne károsodjék a vontatás közben sem a jármű, sem a vontatókötél!

 A vontatási sebesség 10,0 km/h (6.21 MPH) alatt legyen és legfeljebb 5,0 km (3,11 Mi) távolságra vontassa a járművet! 5,0 km-nél (3,11 Mi) nagyobb távolság esetén használjon inkább utánfutót!

SZÁLLÍTÁS

Vegye tekintetbe a közúti szabályozásokat Nézzen utána a helyi szabályozásoknak a teher súlyával, szélességével és hosszúságával kapcsolatban, mielőtt a szállítás előkészületeit megtenné. A szállított jármű, a vontató és a teher együttesen kell megfeleljenek a helyi szabályozásnak, a kiválasztott útvonal tekintetébe vételével.

A kotrógép részleges szétszerelésére szükség lehet a szállítással kapcsolatos korlátozások miatt, illetve a munka helyszínének feltételei miatt is. Tekintse meg a bolti útmutatót a részleges szétszereléssel kapcsolatban.

Ellenőrizze az utat, melyet igénybe kíván venni, az engedélyeket, súlykorlátokat, és a közlekedés irányítással kapcsolatos szabályozásokat. Speciális engedélyekre szüksége lehet.

A kiegyenlítő súly, az elülső csatolt eszköz, vagy bármely egyéb rész levétele hatással lehet a munkagép egyensúlyára. Ez váratlan elmozdulást okozhat, mely súlyos sérülésekhez, akár halálesethez is vezethet. Soha ne vegye le a kiegyenlítő súlyt vagy az elülső csatolt eszközt, csak ha az alsó, és a felső szerkezeti rész egy vonalban van. A felső szerkezeti részt soha ne forgassa, ha már levette az elülső csatolt eszközt, vagy a kiegyenlítő egyensúlyt.

1. A gép felpakolása és levétele veszélyes művelet lehet. A motor fusson a legalacsonyabb sebességen, és a haladás legyen a leglassabb fokozaton.

2. Ügyeljen arra, hogy a gép alátámasztására kiválasztott emelő meg tudja tartani a gép tömegét! Szükség esetén tegyen megfelelően erős bakot a gép alá!

3. Bizonyosodjon meg arról, hogy a rámpa felülete nem olajos, saras, mert attól a gép kicsúszhat oldalra.

4. Győződjön meg arról, hogy a szállító jármű szilárd, egyenes talajon parkol, mielőtt a kotrógépet feljuttatná rá.

5. Ha szükséges, fordítsa még a járművet, mikor az már a szállító járművön van, de tegye ezt a legalacsonyabb motorsebességen, lehető leglassabban.

6. A szállítás előtt helyezze be a billenés gátló pecket a megfelelő furatokba, hogy megvédje a berendezést a véletlen kifordulás ellen!

7. Győződjön meg, hogy a kotrógép a szállító járművön megfelel a helyi szállítási előírásoknak

UTÁNFUTÓRA RAKÁSI/LEEMELÉS

1. Ügyeljen arra, hogy az utánfutót szilárd, sima, biztos támaszt adó talajon állítsa le.

2. Legyen biztos abban, hogy a rámpa, amin a gép felmegy, elbírja a súlyát. Ha erre szükség van, még pakoljon a rámpa alá.

3. A felhajtórámpa dőlésszöge ne legyen 15°-nél több! A túl meredek felhajtórámpa nehézségeket okozhat a fel- és lerakodás során.

4. Állítsa a menet sebességválasztó kart lassúállásba és lassan nyomja meg a gázpedált!

5. Nem kell szétszerelnie a berendezést a normál közúti szállításhoz. Amennyiben mégis le kellene szerelnie a gémet és a kart, akkor az ellensúly túlterhelheti a berendezés hátsó felét. Ilyenkor farral úgy álljon fel a vontatóra, hogy az ellensúllyal terhelt része kerüljön fel a markolónak elsőként a vontatóra!

6. Az elülső szerelvényeket  Szállítás "Transport” állásba állítsa és a funkció lezáró kart (Function Lock) is Szállítás"TRANSPORT" állásba állítsa ha van ilyen funkció.

7. Állítsa a biztonsági kart és állást Zárt "LOCK" állásba! Állítsa a rögzítő féket "I" állásba és állítsa a féket Zárt "LOCK" állásba!

8. Állítsa le a motort az indítókapcsoló "O" (OFF) pozícióba való állításával.

9. Vegye ki az indítókulcsot.

10. A markoló szállítása előtt ellenőrizze, hogy a helyére tette-e a billenésgátló csapot! Ezzel akadályozhatja meg, hogy a markoló nehogy véletlenül elforduljon a szállítás alatt.

11. Gondosan rögzítse a markolót az utánfutón, mielőtt elindulna a vontatmány! A helyi előírások szerinti láncokkal, vagy rögzítő kötelekkel biztosíthatja a szállítmányt. A tartozék kerékrögzítő ékekkel támassza ki a markoló kerekeit!

12. A Szállítási adatok táblázatban találja meg a gép szélességi és magassági adatait. Helyezze el a vontatmányon a markolót! Eltérhetnek a szállítmány magasságadatai, ha nem a helyes módon helyezi el a markolót az utánfutón!

A KOTRÓGÉPPEL VALÓ EMELÉS

Senki ne tartózkodjon a henger közelében. Az emelés során az emelőgém, a kanálszár, a kanál tömlői szétrepedhetnek, és a magas nyomású olaj nagy erővel kilövellhet. Ezen hiba fellépése esetén a kezelt súly, illetve az egész elülső szerkezet lezuhanhat, és az ott lévő személyek akár végzetes sérüléseket is szenvedhetnek. A tömlők cseréjekor a részek számait jegyezze fel egy füzetbe. Hagyja a javítási munkákat a forgalmazó szerelőire.

Minden ajánlott emelési kapacitás a gép és a teher együttes maradék szintjére alapszik. NE LÉPJE TÚL A TERHELHETŐSÉGI ADATOKAT. Az előírtnál nagyobb teher emelése esetén katasztrofális szerkezeti hiba léphet fel, akár az egész gép teljes összeomlása is bekövetkezhet. A kotrógép biztonságos működéséhez szilárd, tűrő képes talajra van szükség. A kezelőnek minden speciális helyszínen biztosan kell kezelnie a gépet, ismerni mind a helyszínt magát, mind pedig az emeléshez szükséges feltételeket. Továbbá tisztában kell lennie az adott feltételek melletti veszélyforrásokkal is. Az alábbiak veszélyesek lehetnek:

 Lágy, egyenetlen talaj.

 Nem vízszintes terület.

 Oldalirányban kiálló terhek.

 A kotrógépen végzett változtatások, illetve hanyag karbantartás.

 Hibás működés szögletes emelésnél a gép hátulsó és oldalsó részein.

Ha a teher épp a levegőben van, a kezelőnek ezt jeleznie kell.

 Kerülje az oldalsó terheket, melyeket egyenetlen átkötés okoz, illetve kerülje a túl intenzíven lengő terheket is.

 Tartsa a kanál kampópontját közvetlen a teher felett. A tartókötelek a teher túlsó oldalán segítenek a nagyom stabilitás kialakításában az oldalra tolódott terhek, széllökések esetén.

 

Lógó teherrel ne közlekedjen. Mielőtt az lengeni kezdene (vagy egyes esetekben haladás előtt), hozza a terhet megfelelő szög- és magassági helyzetbe, így biztonságosabb terhelhetőség, és megfelelő mozgástér érhető el. A kezelőnek és a körülötte dolgozó munkatársaknak tisztában kell lenniük a biztonsági előírásokkal és eljárásokkal. A tehersúlyoknak meg kell felelniük a SAE (J1097) és az

ISO szabványoknak, ami a hidraulikával működő kotrógépek ajánlott értékeire vonatkoznak emelési munkálatok során, szilárd talajon. Minden megadott érték szerint a billenő kapacitás 75%-át nem ajánlott túllépni. Ne próbáljon felemelni vagy megtartani olyan súlyú terhet, mely túllépi a megadott terhelhetőségi értékeket a pontos távolságok tekintetében (a gép forgási középpontjától és a magasságtól ). Az emelőhorgok és bármi egyéb emelési segédeszközök (és/vagy a standard felszereltségnél nagyobb súlyú csatolt eszköz) súlyát hozzá kell adni az összsúlyhoz, hogy a megengedett nettó emelési összsúlyt megkapjuk. Az emelőpontnak a kanál hátsó részén kell lennie.

 KARBANTARTÁS

Amikor az itt leírtak szerinti karbantartást végzi, mindig az alábbi módom parkolja le a kotrógépet:

Néhány esetben a karbantartáshoz egyéb pozíció szükséges. Azok után mindig tegye vissza ebbe a helyzetbe a gépet.

1. Parkoljon szilárd, egyenletes talajon.

2. Engedje le a kanalat a földre.

3. Állítsa a biztonsági kart "LOCK" állásba és emelje fel az állást!

4. Hagyja motort kis terheléssel futni legalább 5 percig, hogy lehűljön. Ha nem teszi, tűzeset veszélye állhat fenn fel.

5. Állítsa le a motort az indítókapcsoló "O" (KI) állásba kapcsolásával. Vegye ki a kulcsot.

Ha a karbantartáshoz a motornál járnia kell, különösen ügyeljen! Legyen mindig egy ember a vezetőfülkében. Soha nem hagyja a kabint üresen, amikor megy motor!.

6. Mielőtt elkezdené a karbantartást, tegyen ki egy táblát “Ne érintse meg, karbantartás folyamatban” felirattal a kabin ajtóra vagy a munkakarra.

 

A KARBANTARTÁS AJÁNLOTT IDŐSZAKAI ( általános leírás, tájékozódjon a gyári előírásokról)

10 óra / napi karbantartás

Ellenőrizze mindegyik abroncs abroncsnyomását és a kopás, vagy sérülés mértékét!

Zsírozza meg a tolólap csapszegeket!

Zsírozza meg a letalpaló csapszegeket!

Gém, kanálszár, elülső függelék kenése (az első 100 órában)

Motorolaj szint ellenőrzés

Hidraulika olaj szint ellenőrzés

Hidraulikus rendszer tömítés ellenőrzése

Üzemanyagszint ellenőrzés

Üzemanyag rendszer tömítés ellenőrzés

Üzemanyag előszűrő és vízelvezető ellenőrzése

A lengés csillapító egység olajszintjének ellenőrzése

Az olajhűtő egység tisztítása

Ellenőrizze a hűtőrendszert, és töltse fel, ha szükséges

Szélvédő mosó szint ellenőrzés

A kanál körmeinek és oldalsó vágó éleinek ellenőrzése

Motor ventilátor lapát ellenőrzés

Levegő befúvó rendszer ellenőrzés

Biztonsági öv ellenőrzés

Szerkezet vizsgálata

Kapcsolók működésének vizsgálata

A külső lámpák, a kürt, ellenőrzés, ugyanezek kontrollja, monitorja

Motor indítás ellenőrzés, kipufogó gáz ellenőrzése üzemi hőmérséklet ellenőrzése, hanghatások vizsgálata

Kontrolok működésének vizsgálata

 

50 Óra / Heti karbantartás

Végezze el a 10 óránkénti / napi ellenőrzéseket!

Gém, kanálszár, elülső függelék kenése

Lengő csapágy kenés

Zsírozza meg a tolólap csapszegeket!

Zsírozza meg a letalpaló csapszegeket!

Zsírozza meg a mellső tengely csapszegeket!

Üzemanyag tank víz é szennyező mentesítés

Motor ventilátor lapátok ellenőrzése (az első 50 óra után)

Motorolaj és motorolaj szűrő csere (az első 50 óra után)

Vizsgálja nincs-e hiányzó csavar vagy anya

 

250 óránként elvégzendő szerviz

Végezze el a 10 óránkénti / napi és 50 óránkénti ellenőrzéseket!

Légtisztító külső/belső egységek cseréje

Motor ventilátor lapátok ellenőrzése

Motor ventilátor kopásának ellenőrzése

Cserélje a törő filterét (Opcionális)

Lengés csillapító olaj csere (eressze le, majd töltse fel az első 250 óra után)

Cserélje ki a hidraulikus olajrendszer szűrőjét (az első 250 óra után)!

Cseréljen főszűrőt (az első 250 óra után)

Cseréljen fék szűrőt (az első 250 óra után)

Csapágypersely és lyukak kopás vizsgálata az elülső függeléken

Akkumulátorok és akkumulátor töltők folyadékszintjének vizsgálata

Vizsgálja nincs-e hiányzó csavar vagy anya

Vizsgálja az üzemanyag csöveket, csatlakozásokat

 

500 óra / 3 havi karbantartás

Végezze el a napi, 50 és 250 üzemóránkénti szerviz ellenőrzéseket!

Lengő fék és fogaskerék kenés

Motorolaj és szűrő csere

Légkondicionáló szűrő (külső) ellenőrzés

Légkondicionáló szűrő (belső) ellenőrzés és tisztítás

Radiátor, olajhűtő, közhűtő, üzemanyaghűtő, légkondicionáló kondenzáló tisztítás

Zsírozza meg a hajtótengelyt!

Zsírozza meg a mellső tengely gömbcsuklóját (2 X 2 pont, 4 pont)

Légtisztító külső szűrő tisztítás

Üzemanyag előszűrő csere

Üzemanyagszűrő csere

Engedje le, majd töltse fel az erőátviteli egységben az olajat!

Engedje le, majd töltse fel a lassító műben az olajat!

Engedje le, majd töltse fel a mellső tengelyházban az olajat!

Engedje le, majd töltse fel a hátsó tengelyházban az olajat!

 

1,000 óra / 6 havi karbantartás

Végezze el a napi, 50, 250 és 500 üzemóránkénti szerviz ellenőrzéseket!

Lengéscsökkentő egység kenés

Vezető filter csere

Cserélje ki a fékszűrőket!

Légkondicionáló szűrő (külső) csere

Légkondicionáló hűtő ellenőrzés

Motor ellenőrzés

 

2,000 Óra / éves karbantartás

Minden napi 50, 250, 500, 1000 órás vizsgálat

Lengés csillapító egység olajcsere

Külső és belső légtisztító elemek cseréje

Radiátorhűtő csere

Hidraulika olaj csere és szivattyúszűrő tisztítás

Engedje le, majd töltse fel az erőátviteli egységben az olajat!

Engedje le, majd töltse fel a mellső tengelyházban az olajat!

Engedje le, majd töltse fel a hátsó tengelyházban az olajat!

Engedje le, majd töltse fel a lassítóműben az olajat!

Generátor és indító ellenőrzés

Minden gumi lengéscsillapító egység ellenőrzése

Ciklus idő teszt, és annak eredményének dokumentálása

A gép átvizsgálása sérült vagy törött alkatrészek keresése

Szelepek tisztaságának ellenőrzése, állítása

Fő csavar nyomaték ellenőrzés

 

4,000 óra / kétéves karbantartás

Fő részek – rendszeres csere

 

12,000 óra / hat éves karbantartás

Tömlők élettartam határa (Európai szabvány ISO 8331 és  EN982 CEN szerint)