A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk. Részletes leírás

Munkagép Monitor

Munkagépek több oldalról

facebook youtube rss

Láncos kotrók üzemeltetéséről általánosan

Láncos kotrók üzemeltetéséről általánosan

 

AZ ÚJ KOTRÓGÉP KEZELÉSE

Minden kotrógépet megvizsgálnak és beállítanak mielőtt elhagyja a gyárat. Mindazonáltal ajánlott, hogy a felhasználó kövesse a következő lépéseket a kezdeti beüzemelési szakaszban.

Amennyiben ezt nem teszi, a berendezés károsodhat vagy teljesítménye csökkenhet.

A használat első 50 órájában tartsa a maximális teljesítmény 80 %-án a terhelést (Motor fordulatszám: 80 %-a a max. fordulatszámnak. 50 használati óra után teljes terhelésen használhatja a gépet.

A bejáratás előtti maximális terhelés befolyásolja az élettartamot, illetve a további biztonságos üzemeltetést. Ez későbbi problémákhoz vezethet.

1. Naponta ellenőrizze a hűtőfolyadék, üzemanyag, a motorolaj és a hidraulikus olaj szintjét.

2. Vizsgálja meg az összes tömítést naponta, és pótolja, ha szükséges.

3. A működtetés alatt rendszeresen figyelje az összes berendezést és mérőszerszámot.

4. Kerülj a motor extrém terhelését.

5. 80 %-os terhelést alkalmazzon mindaddig, amíg a motor és minden egyéb alkatrész el nem éri az üzemi hőfokot.

6. Ellenőrizze, hogy a felszerelés normálisan működik-e a használat alatt.

7. Ellenőrizze a gépet, nincsenek-e a szállítás következtében sérült vagy hiányzó alkatrészek.

8. Ellenőrizze a vezetékeket, és azok csatlakozását, a mérőeszközök működését, és az akkumulátor elektrolit szintjét.

Kenés és szűrők (általánosan, a gyártók eltérhetnek a leírtaktól)

1. Az első 50 óra használat után cserélje le a motor olajat és az olajszűrőt.

2. Az első 250 óra használat után cserélje le a lengéscsillapító olaját.

3. Az első 250 óra használat után cserélje le a hidraulikus olaj visszavezető szűrőt.

4. Az első 250 óra használat után cserélje le a fékolajakat.

MEGJEGYZÉS: Az olaj vagy egyéb kenőanyag feltöltéséhez nézze meg a gyári ajánlásokat.

 A MOTOR BEINDÍTÁSA ÉS LEÁLLÍTÁSA

Ha éghető anyagok (levelek, papír, stb.) halmozódtak fel a nagy hőmérsékletű alkatrészek közelében, mint pl. motor kipufogó és turbo, tűz keletkezhet. Üzemanyag, kenőanyag illetve a hidraulikus olaj szintén tüzet okozhat. Ha bármi eltérést tapasztal, tegye meg a szükséges óvintézkedéseket.

A motor indítása előtt ellenőrizze a következőket:

1. Elektromos rendszer – Ellenőrizze a nincsenek-e sérült vezetékek, laza vagy hiányzó dugaljak.

2. Üzemanyag rendszer – Esővíz és szennyezés az üzemanyag tankból és a vízleválasztóból.

3. Hidraulikus rendszer – Ellenőrizze, hogy a hidraulikus olaj nem szivárog-e, nincsenek-e károsodott tömítések, vezetékek, illetve összeeresztési pontok.

4. Kenés – Végezzen el minden napi és ismétlődő karbantartási munkálatot. A műveleteket mérőeszközön feltüntetettek szerint végezze.

5. Biztonság – Járja körül a gépet. Mielőtt beindítaná a motort, ellenőrizze, hogy senki nem tartózkodik a gép alatt, illetve nem végez semmilyen karbantartási munkát.

6. A gép beindítása után – Ellenőrizze, hogy minden kontrol panel és működési egység megfelelően működik-e. Állítsa le a gépet és hárítson el minden zavaró tényezőt, ha szükséges, mielőtt folytatja a munkát.

A működés ellenőrzései a motor indítása előtt

Amikor elhagyja a vezetőülést, a biztonsági kart állítsa zárt állásba, hogy elkerülje a komoly baleseteket, amit a mozgó vagy dolgozó kar okozhat.

1. Állítsa a biztonsági kart zárt állásba.

2. Kösse be a biztonsági övet. Ellenőrizze a megfelelő működést és feltételeket.

3. Állítson minden működési kart üres állásba. Vigyázzon, ne érintsen meg egyetlen kapcsolót sem, amikor a motort beindítja.

4. Fordítsa el az indítókapcsolót BE állásba. Ellenőrizzen minden ellenőrző lámpát. Általában egy figyelmeztető hangot fog hallani. Ezután néhány lámpa elaszik, típustól függően néhány égve marad.

Amennyiben a kulcs első elfordításakor nem gyullad fel valamennyi jelzőlámpa, általában probléma van.

Motor Indítás

Indítsa a motort  kürtölés után, ha meggyőződött róla, hogy sem ember, sem egyéb akadály nincs a területen.  Állítsa a fordulatszám szabályzót  kevéssel a minimum állás fölé. Esetenként jelszó beírása szükséges lehet.  Ha a biztonsági rendszer zárolva van, általában egy 4 jegyű jelszó szükséges a motor indításához. Ha a rendszer nincs zárva, nincs szükség jelszóra, így ez a kijelző nem jelenik meg.

 Fordítsa el az indítókapcsolót (START) állásba.  A motor körülbelül 5 másodpercen belül elindul.

Amennyiben a motor nem indul el 15 másodpercnyi járatás után, fordítsa vissza az indítókapcsolót. Várjon kb. 5 percet és próbálja újra. Miután a motor beindult, fordítsa ismét az indítókapcsolót (BE) állásba

Az egység bemelegítése után ellenőrizzen minden visszajelző panelt, hogy biztos legyen, hogy minden motor egység (olajnyomás, hűtőközeg, stb.) a normális működési tartományban van. Ha bármilyen probléma merül fel, állítsa le a motort.

Ellenőrizze a kipufogó füst színét

-          Színtelen, vagy halvány kék – A motor jól működik

-          Fekete – Nem tökéletes égetés. Ellenőrizze az okot.

-          Fehér vagy sötétkék – A motor motorolajat éget. Ellenőrizze az okot.

Ellenőrizze a motor vibrációját és hangját

 Ha bármit érez vagy hall, vizsgálja meg az okát. Amennyiben a motor hűtő hőmérséklet mérője a piros zónába megy, a motor hűtő hőmérséklet figyelmeztető lámpa kigyullad, esetenként figyelmeztető hangot hall, és a motor sebessége automatikusan lelassulhat. Hagyja a motort csökkentett üzemben, ameddig a kijelző ismét a kék zónába nem kerül. Amikor elérte a kék zónát, hagyja a motort további 3-5 percig működni, mielőtt lekapcsolja. Ha nem járatja üresen, túlhevülhet a motor, ami károsodásokhoz vezet. Az üresjárat segít a hő eloszlatásában. Ellenőrizze a hűtő szintjét, esetleges hiányzó ventillátorokat, nincs-e hulladék a radiátor körül, és így tovább.

Hideg időben való indítás

NE HASZNÁLJON INDÍTÓ FOLYADÉKOT. Az előmelegített rendszer az indító folyadék felrobbanását okozhatja. Soha ne használjon indítófolyadékot.

Végezzen el minden lépést a motor normál indításának megfelelően.  Állítsa a motor fordulkatszám szabályzót kevéssel az alacsony érték fölé.  Fordítsa az indítókapcsolót (BE) állásba. Amikor az előmelegítési ciklus befejeződött, az előmelegítési jelzőlámpa világít. Miután ez előmelegítés megtörtént, azonnal fordítsa az indítókapcsolót “ ”(START) állásba. A motornak kb. 5 másodpercen belül el kell indulnia.

Motor indítása kiegészítő kábel segítségével

Robbanásveszélyes gázok keletkeznek, amikor akkumulátorokat használ, vagy tölt. Minden lángot vagy szikrát tartson távol az akkumulátoroktól. Akkumulátorok töltését jól szellőző helységben végezze.  Mindig viseljen védőszemüveget, ha a motort segédkábellel indítja. A nem megfelelő segédkábeles indítás robbanást okozhat, amely személyi sérüléshez vezet. Segédkábeles indítást csak száraz talajon vagy betonon végezzen. Ne indítsa ily módon a motort fém padlón, mert az mindig földelve van.  Amikor másik gép segítségével indít, ügyeljen rá, hogy a gépek ne érintkezzenek. Először mindig a kiegészítő akkumulátor + pólusát a kimerült akkumulátor+ pólusához csatlakoztassa, ezután csatlakoztassa a kiegészítő akkumulátor -pólusát a kimerült akkumulátor- pólusához. A pozitív kábelt csatlakoztassa először összekötésnél, és a negatív kábelt vegye le először, szétkapcsolásnál.

Ha az akkumulátor lemerült, az alábbiak szerint használjon kiegészítő akkumulátort a motor beindítására.

A kiegészítő akkumulátorok csatlakoztatása:

Állítsa le a motort, amihez a kiegészítő akkumulátor tartozik.  Csatlakoztassa a piros vezetéket egyik végét a gép akkumulátorának a pozitív (+) csatlakozójához, és a másik végét a kiegészítő akkumulátor pozitív (+) csatlakozójához.

 Csatlakoztassa a fekete kábel  egyik végét a kiegészítő akkumulátor negatív (-) pólusához, majd földelje le a gép fölső keretéhez  a fekete kábel (-) másik végével.  Amikor az utóbbi összekötést készíti, ügyeljen, hogy a kábel vége a gép akkumulátorától a lehető legtávolabb kerül. NE CSATLAKOZTASSA KÖZVETLENÜL AZ AKKUMULÁTOR NEGATÍV PÓLUSÁHOZ

Indítsa be a motort.

A kiegészítő akkumulátor eltávolítása

Húzza le a fekete negatív (-) kábelt  a gép keretéről elsőként. Távolítsa el a fekete negatív (-) kábel másik végét a kiegészítő akkumulátorról. Távolítsa el a piros pozitív (+) kábelt a kiegészítő akkumulátorról . Távolítsa el a piros pozitív (+) kábelt a gép akkumulátoráról .

A Hidraulikus rendszer melegítése

Amennyiben probléma vagy nem normális működés lépne fel, azonnal állítsa le a motort. Hagyja, hogy a kotrógép elérje az üzemi hőfokot, mielőtt munkához lát vele, különösen hideg időben ügyeljen erre. A megfelelő működési hőmérséklet a hidraulika olajnak 50° - 80°C (120° - 175°F). Ügyeljen, hogy pontosan követi az itt leírt lépéseket a hidraulika folyadék melegítésénél.

1. Járassa a motort kb. 5 percig közepes sebességgel, terhelés nélkül.

2. Állítsa a biztonsági kart “UNLOCK” kioldás állásba.

3. Lassan körözzön a gémmel, a kanálszárral és a kanállal kb. ötször, terhelés nélkül, hogy az olaj végigkeringhessen a rendszeren. Ismételje ezt 5 percig.

4. Ellenőrizze, hogy nincs akadály Ön előtt, majd emelje fel teljesen az első függeléket. Mozgassa órairányba 3 fordulatot. Mozgassa órairánnyal ellenkező irányba 3 fordulatot.

5. Menjen egyenesen, majd hátra lassan, amíg a lánckerék kettőt fordul.

A Hidraulikus rendszer melegítése – Hideg időjárás

1. Járassa a motort alacsony fordulaton (terhelés nélkül) öt percig.

2. Járassa a motort közepes fordulaton (terhelés nélkül) öt percig.

3. Állítsa a biztonsági kart (1, 18. Kép) "UNLOCK" pozícióba.

4. Lassan körözzön a gémmel, a kanálszárral és a kanállal kb. ötször, terhelés nélkül, hogy az olaj végigkeringhessen a rendszeren. Ismételje ezt 5 percig. Állítsa a motor fordulatszám szabályzót  magas fokozatra

5. Ismételje a 4. lépést 5 percig. Ha a sebesség továbbra is lassú, folytassa a használatot, de különösen figyeljen, mert a gép működése kiszámíthatatlan lehet.

6. Ellenőrizze, hogy nincs akadály Ön előtt, majd emelje fel teljesen az első függeléket. Mozgassa órairányba 3 fordulatot. Mozgassa órairánnyal ellenkező irányba 3 fordulatot.

7. Menjen egyenesen, majd hátra lassan, amíg a lánckerék kettőt fordul.

Motor leállítás

Hagyja a motort további 3-5 percig működni, mielőtt lekapcsolja. Ha nem járatja üresen, túlhevülhet a motor, ami károsodásokhoz vezet. Az üresjárat segít a hő eloszlatásában.

1. Állítsa le a kotrógépet szilárd és egyenletes talajon.

2. Engedje le az elülső függeléket a földre, és győződjön meg arról, hogy az összes kontrol üres  “NEUTRAL” állásban van.

3. Állítsa a biztonsági kart zárt “LOCK” állásba.

4. Állítsa a motor fordulatszám szabályzót alacsony fokozatra. Hagyja a motort szabadon járni 3-5 percig

5. Kapcsolja le a motort az indítókapcsoló  (KI) állásba kapcsolásával.

6. Vegye ki az indítókapcsolót a kapcsolóból.

Ellenőrzés és megerősítés a motor leállítása után

1. Javítsa meg a kotrógépet, amennyiben bármilyen hűtőfolyadék- vagy olaj-szivárgást észlel.

2. Vizsgálja át az elülső függeléket és az alsó kocsit, nincs-e bármilyen elváltozás. Ha van, javítsa ki.

3. Töltse fel az üzemanyag tartályt.

4. Szabaduljon meg minden, a motor tér közelében felhalmozódott éghető anyagtól. Levelek, papír, stb.

5. Tisztítsa meg minden sártól, egyéb szennyeződéstől a kocsi alját, és a futóműveket. Győződjön meg arról, hogy minden lépcső, kapaszkodó és a vezetőfülke is tiszta.

BIZTONSÁGI KAR

Amikor leállítja a motort, vagy elhagyja a vezetőfülkét, a biztonsági kart rögzítse zárt “LOCK” állásban, különben komoly sérülés következhet be a munka és mozgó karok véletlenszerű mozgása miatt. Akármikor, ha elhagyja a vezetőfülkét, győződjön meg róla, hogy a motor ki van kapcsolva, és a biztonsági kar zárt “LOCK” állásban rögzített. Különösen, ha az ülést állítja, vagy a kontroll állványokat, felhúzza/leengedi az ablakokat, a tető borítását, ne felejtse el rögzíteni a biztonsági kart “LOCK” állásban. Ügyeljen, hogy ne mozdítsa el a munkakarokat (botkormányok) amikor a biztonsági kart mozgatja.

1. Nyomja a biztonsági kart lefelé zárt  “LOCKED” állásba. Amikor a biztonsági kar “LOCKED” állásban

rögzített, a gémszerkezet a mozgatókarral nem mozgatható.

Engedje le a kanalat a földre. Állítson minden vezérlő kart üres “NEUTRAL” állásba, és kapcsolja le a motort, mielőtt a biztonsági kart használná.

2. Húzza fel a biztonsági kart a kikapcsolás "RELEASE/UNLOCK" pozícióba, mielőtt dolgozni kezd.

Amikor a motor nem megy, de a biztonsági kar ki van oldva, kikapcsolás “RELEASED" állásban van, az indítókapcsoló be“ON” állásban van, a munkakarok (botkormányok) mozgatása mozgásokat eredményezhet. A rendszer feltöltött akkumulátorai nyomást okozhatnak a kontrol szelepen.

MENETELÉS

Mielőtt a menet karokat használja, győződjön meg arról, hogy a gép milyen irányban áll. Nézzen a futóművek felé. Ha a vezető motorok láthatóak úgy, hogy a vezető székben ül, akkor a gép hátsó része felé néz. Ebben az esetben a menet karok mozgatás ellentétes reakciót fog kiváltani, a normál működéshez képest.

Mielőtt mozogna, győződjön meg arról, hogy nincs senki a gépen vagy a gép útjában. Hallassa a kürtöt, hogy figyelmeztesse a munkásokat, hogy a gépet el akarja indítani.

Győződjön meg arról, hogy az út szabad Ön előtt. Különösen ügyeljen, amikor fordítva közlekedik. Győződjön meg arról, hogy az út szabad a gép mögött.

Ügyeljen arra, hogy a menet karokat simán mozgassa, hogy elkerülje a gép hirtelen indulását vagy megállását.

Mielőtt elhagyja a vezetőülést, győződjön meg arról, hogy kibiztosított minden kontroll rendszert, leállította a motort, a balesetek megelőzése érdekében.

Automatikus menetsebesség vezérlő

Ne változtassa meg a menet módot, amikor mozgásban van. Mindig alacsony sebesség módot használjon, amikor lejtőn lefele megy. Veszélyes más módba váltani, amikor lejtőn menetel. Csak akkor váltson menet módot, ha teljesen megállt.

Alacsony sebességnél nagy nyomaték érhető el, magasabb sebességnél kisebb nyomaték érhető el. Automata állásba kapcsolva a gép automatikusan, magától vált a sebességi fokozatok között. Ez a váltás automatikusan megtörténik, a hidraulika olaj nyomástól függően, a menetkörben. Ha a hidraulika olajnyomása megnő,a menetsebesség automatikusan csökkel. Például, ha a gép sík terepen halad, szilárd felszínen, magasabb sebesség érhető el. Emelkedő esetén a sebesség lecsökken, és a hidraulika olajnyomás nő, ezáltal a kontrol a nagyobb nyomaték, kisebb sebesség állásba kapcsolja a gépet.

 Menetelés vezérlő kar használata

Egyenes menethez nyomja mindkét menet kontrol kart/pedált teljesen előre vagy hátra. Minél jobban nyomja a karokat/pedálokat, annál nagyobb a menetsebesség.

MEGJEGYZÉS: "X" a csillagkerekes vége a lánctalpnak.

Forduláshoz csak az egyik lánctalpat mozgassa előre és hátra. A gép a nem mozgó lánctalpon el fog fordulni.

 Forgáshoz mozgassa az egyik lánctalpat előre, a másikat hátra. A gép megfordul a középpontja körül az ellentétes forgásnak köszönhetően.

Megállás – Tegye vissza az üres “NEUTRAL” állásba a menetelés karokat, ekkor automatikusan fékezni fog, és a gép megáll.

Általános menetutasítások

1. Állítsa a motor sebesség kontrol tárcsát a kivált sebességre.

2. tegye a biztonsági kart kikapcsolt “UNLOCK” állásba, csukja össze az elejét, emelje fel 40-50 cm-re (16 – 20 in) a föld fölé.

3. Amikor csak lehetséges szilárd, egyenletes talajon haladjon. Kerülje a hirtelen mozgásokat és éles fordulásokat.

4. Ha egyenetlen talajon halad, lassan közlekedjen [1.0 - 1.5 km/h (0.62 - 0.93 MPH)]. Csökkentse a motor sebességét, a gépet megkímélve az erős rázkódástól. Ügyeljen, hogy ne adjon túlzott erőt a gépnek sziklák megmászásakor.

5. Durva, fagyos, egyenetlen talajon lassan haladjon.

Amikor mozog, tartsa a kanalat a földtől 20 - 30 cm (8 - 12 in) távolságra. Lejtőn ne közlekedjen hátrafelé. Soha ne forduljon keresztbe lejtőn. Válasszon megfelelően biztonságos utat, mielőtt emelkedőn megy. Ha a kotrógép megcsúszik, vagy instabil lesz, eressze le a kanalat azonnal a talaj szintjére, fékként használva azt. Tartózkodjon a lejtőn való munkától, mert előfordulhat, hogy túlfordul a gép a kiegyensúlyozatlanság miatt, amíg az elülső függelékkel dolgozik. Terhelt kanállal rendkívül veszélyes a lejtő aljánál tovább nyúlni. Elkerülhetetlen esetekben töltse fel a lejtőt tömör földdel, és vízszintezze ki a gépet amennyire csak lehetséges. Soha ne menjen 30°-nál meredekebb lejtőkre az aláfordulás veszélye miatt.

Lejtőkön egyenesen le vagy föl haladjon, sohasem átlósan. Nyújtsa ki a kart és engedje le a kanalat a földtől kb. 20 - 30 cm (8 - 12in) távolságra. Ha a gép megcsúszna, tegye le a földre a kanalat, hogy visszanyerje az irányítást. Ha a motor leáll, engedje le a kanalat, győződjön meg arról, hogy minden kapcsoló “NEUTRAL” állásban van, és indítsa újra a motort.

Ha megáll a motor a lejtőn, akkor se használja a lengés kontrolt. A hidraulika akkumulátorai okozhatják az egység kilengését. Ne nyissa ki a vezetőfülke ajtaját lejtőn. Győződjön meg arról, hogy az ajtó zárva van.

Ha szennyeződés vagy sár halmozódik fel a lánctalp keretén, emelje meg egyenként, forgassa, és tisztítsa meg.

Amikor a gémet és a kanálszárat használja, hogy felemelje a gép bármely részét, engedje a kanalat a földnek támaszkodni. A gém és a kar által bezárt szög 90° kell legyen. Ügyeljen arra, hogy a terep tiszta leegyen.

 A kotrógép vízben is tud haladni, amennyiben az csak a fölső hordozó csavarig ér. Ügyeljen arra, hogy a talaj szilárd legyen, és a gép nem tudjon. Nézze meg a gyártó ide vonatkozó utasításait.

Amennyiben a gép elmerül, és a víz vagy szennyezés bejut a csapágyakhoz vagy a középső összeeresztéshez, állítsa le a gépet. Távolítsa el a gépet a bizonytalan talajról, egy száraz, szilárd területre. Addig ne használja a gépet, ameddig egy alapos étvizsgálás és karbantartás nem történt. Tájékozódjon a kézikönyvből, vagy értesítse forgalmazóját.

Munkamód választás (általános módozatok)

Hatékonyabb munka érhető el, a megfelelő erő és munkamód megválasztásával, ezáltal jobban illeszkedik az aktuális munkakörülményekhez és feltételekhez.

STANDARD MÓD (standard): általános munka, minimalizálja az üzemanyag fogyasztást

ERŐ MÓD (power): Amikor rövid ideig tartó, de erős munkára van szükség. Gyors sebességnél gyors mozgásnál.

ÁSÁS MÓD (digging) : Általános kotrás. Konténerek mozgatása. Nehéz tárgyak emelése és mozgatása Törés/Zúzás. Általános standard.

MARKOLÓ MÓD (clamshell): Markolás. Támfalak kikotrása. Ha állandó mozgás szükséges. A kilengés gyorsabb és erősebb, mint a gém és a kar.

ERŐSÍTŐ MÓD (power boost): Az erő rásegítő kapcsolóval maximális ásási hatékonyságot érhetünk el.  Az erő rásegítőt azzal aktiválhatja, ha a vezérlőkar (botkormány) tetején lévő gombot lenyomja. Az erő rásegítő mód nem befolyásolja az előre/hátra menetet. Ne használja ezt az opciót több, mint tíz másodpercig.

Vezérlőkarok (Botkormányok) (ISO rendszer)

Amikor dolgozni kezd, a karokat (botkormány) lassan mozgassa, és ellenőrizze a gép mozgását, valamint az elülső függelék kilengését.  Vannak gépek, melyek vezérlőkarjai ISO szabvány szerint készültek. Ne cserélje ki a szelepeket, tömlőket, stb. Mert megváltoztatják a standardot. A kanál, a kar és a gém mozgatását a következők szerint végezze:

Balkéz felöli kar (botkormány)

1. Kanálszár ki

2. Kanálszár be

3. Bal kitérés

4. Jobb kitérés

A kitérés féke hidraulikával ellátott. Mindig bekapcsolt állapotban van, amikor a kar (botkormány) üres “NEUTRAL” állapotban van, vagy a motor ki van kapcsolva.

Ha a karral dolgozik, az pillanatokra megállhat. A terhelés következtében a kar esetleg gyorsabban mozog, mint az olaj azt követni tudja. Ez nem mechanikai probléma, hanem a gép normális működése.

Jobbkéz felöli kar (botkormány)

5. gém lefelé mozgatás

6. gém felfelé mozgatás

7. kanál megtöltés

8. kanál lerakás

Akár a motor leállítása után is le lehet tenni az első részt a földre a karral (botkormánnyal), ha a biztonsági kart kikapcsolt „UNLOCK”  pozícióba teszi, majd az indítót ON állásba kapcsolja.

Vezérlőkarok (botkormányok) (BHL Típus)

Balkéz felöli kar (botkormány)

1. gém lefelé mozgatás

2. gém felfelé mozgatás

3. Bal kilengés

4. Jobb kilengés

A kitérés féke hidraulikával ellátott. Mindig bekapcsolt állapotban van, amikor a munkakar (botkormány) “NEUTRAL” állapotban van, vagy a motor ki van kapcsolva.

Jobbkéz felöli kar (botkormány)

5. Kanálszár ki

6. Kanálszár be

7. Kanál megtöltés

8. Kanál lerakás

Ha a karral dolgozik, az pillanatokra megállhat. A terhelés következtében a kar esetleg gyorsabban mozog, mint az olaj azt követni tudja. Ez nem mechanikai probléma, hanem a gép normális működése.

Akár a motor leállítása után is le lehet tenni az első részt a földre a munkakarral (botkormánnyal), ha a biztonsági kart UNLOCK pozícióba teszi, majd az indítót ON állásba kapcsolja.

ELŐVIGYÁZATOSSÁG MŰKÖDTETÉS KÖZBEN

Ne pihentesse a lábát a menet pedálon normál munka közben. A gép nem kivált mozgást végezhet.

1. Mielőtt munkához látna, tanulmányozza a terepet és a talajt. Szintezze ki a talajt, és vezesse el a vizet, ha szükséges.

2. Helyezze fel az ablakvédőket, ha olyan helyen dolgozik, ahol kövek vagy egyéb tárgyak röpülhetnek.

3. Ellenőrizze a támasztékokat, mielőtt munkához lát. Ha bármi kétsége merülne fel, próbálja kijavítani, vagy utasítsa vissza a munkát.

4. Előfordulhat, hogy a gém, a kar vagy a kanál hozzáér a gép szerkezetéhez. Bizonyos ásási feladatoknál ez megengedett.

5. A hidraulikus pumpákat ne húzza szét folyamatosan. A gép károsodhat, ha a dugattyúkat állandóan teljesen széthúzza. Például: A kar dugattyú teljesen hátrahúzva, míg a kanál dugattyú teljesen betolva, ez a kanál befordulásához vezethet.

6. Ne haladjon, vagy lengesse a gépet, ha a kanál a földön van, megakadályozva annak eltörését.

7. Ne használja a gépet plusz fékként.

8. Ha puha, sáros talajon dolgozik, győződjön meg arról, hogy a gép nem fog elsüllyedni.

9. Ha a kikotort részhez közel dolgozik, győződjön meg arról, hogy a gép továbbra is stabilan áll. A hátsó motorokat tartsa menetkészen.

10. Ne kotorjon a gép alatt.

11. Ügyeljen arra, hogy a gép felett is (60. Kép) megfelelő hely legyen, ne legyenek elektromos vezetékek a közelben.

12. Amennyiben föld alatt vagy épületben dolgozik, ügyeljen arra, hogy legyen elég hely a kar mozgatására, és megfelelő legyen a hely szellőzése.

13. Ne használja a kanalat kalapácsként, vagy törő berendezésként. Az elülső függeléken veszélyes károsodásokat okozhat.

14. Ne ásson, ha a lánctalpak elemelkedtek a földtől. Szerkezeti és mechanikai problémákhoz vezet.

15. A mozgató kart ne mozgassa gyorsan, amikor magas fokozatban van.

• Óvakodjon a hirtelen indítástól.

• Ha egy irányba halad, álljon meg, mielőtt visszafelé indulna. Ne rángassa a kotrógépet előre/hátra.

• Óvakodjon a hirtelen megállástól. Tegye a karokat “NEUTRAL” helyzetbe manuálisan. Ne engedje visszaugrani őket ebbe a helyzetbe maguktól.

16. Ha egyéb, opcionális toldalékokat, függelékeket használ, amelyek a gép egyensúlyát megzavarhatják, kövesse az alábbi utasításokat:

Ne haladjon lejtőn lefelé felemelt elülső függelékekkel. Lejtőn ne haladjon keresztbe, csak egyenesen le vagy fel. Különösen figyeljen, ha lejtőn dolgozik. Hagyjon extra kilengést. A többlet mozgás során a hosszabb vagy nehezebb elülső rész miatt hosszabb idő szükséges a megálláshoz. Ügyeljen rá, hogy minden kiegészítő rész megfelelően legyen felszerelve.

17. Ne mozgasson szemetet, vagy olyan tárgyakat, amik beszennyezhetik a gépet. Ez mechanikai és szerkezeti hibákat okozhat.

Munka vízben

Ha vízben dogozik, a talaj lejtése nem haladhatja meg a 15°-ot. Ha a lejtő 15°-nál meredekebb, a gép hátsó része vagy a felső szerkezeti elemek elmerülhetnek a vízben, ami a radiátor ventillátorban és a motorban zárlathoz vezet. Ha vízben dolgozik, a vízszint ne haladja meg a felső görgő közepét. Ha a lengő csapágy nedves lesz, azonnal kenje le, és mozgassa, ameddig a régi kenőanyag el nem távozik teljesen. Ha víz kerül a lengő csapágy házában, távolítsa el a vizet azonnal az alsó fedőlemez leemelésével. Kenje be az alkatrészeket. Vízben való munka után távolítsa el a régi kenőanyagot, és tegyen újat a helyükre.

A KOTRÓGÉP LEÁLLÍTÁSA

A kotrógépet masszív, egyenletes talajon parkolja le. Tartózkodjon a lejtőn való parkolástól. Ha mégis muszáj, blokkolja a lánctalpakat, és a kanál fogait mélyítse bele a talajba.  A kotrógépet masszív, egyenletes talajon parkolja le. A kanalat eressze le a földre.

 A motor fordulatszám szabályzóját állítsa alacsony állásba. Ha véletlenül megérinti a munkakart, komoly balesetet okozhat. Mielőtt elhagyja a vezetőfülkét, a biztonsági kart tegye zárt “LOCK” állásba.

VONTATÁS

Soha ne használjon sérült kötelet vagy láncot. Elszakadhatnak, és komoly balesetet okozhatnak. Mindig viseljen kesztyűt, amikor lánccal vagy kötéllel dolgozik. Amikor vontat a kotrógéppel, mindig a terhelésnek megfelelő kötelet vagy láncot használjon. A kötelet vagy a láncot a lánctalp keretéhez erősítse. Használjon védőruhát, pl. vékony ruhát a lánctalp és a kötél/lánc közé hogy megakadályozza annak sérülését.

Használjon rögzítő hurkot a lánctalp keretén 5 tonnánál kisebb tárgyak vontatása esetén. Soha ne használjon rögzítő horgot ennél nehezebb objektumok esetén.

HIDRAULIKUS BONTÓKALAPÁCS HASZNÁLATA

Ha hidraulikus törőt használ, kérje ki a forgalmazó tanácsát, mivel komoly hibákat okozhat a gép működésében, amelyek javítása nem tartozik a garancia alá.

A hidraulikus törő kiválasztása

Ha hidraulikus törőt szerel be, győződjön meg a gép alkalmasságáról. Szintén ügyeljen a hidraulika olaj nyomására és minőségére.

Hidraulikus törő csövek és vezetékek

1. Amikor hidraulikus törőt telepít, a mellé adott összeszerelési utasítás szerint járjon el.

2. Ha törőt távolít el a kotrógépből, figyeljen, hogy az összes csövet és vezetéket dugja be, hogy megelőzze a hidraulikus rendszerből elfolyó szennyezőket.

3. Dugjon be minden csatlakozót a szennyezés megelőzése érdekében.

4. Mielőtt használni kezdené, ellenőrizzen minden csatlakozást, esetleges hiányzó alkatrészeket.

A hidraulikus törő működtetése

A hidraulika nyomását és áramlási sebességét lehet, hogy változtatnia kell. Nézze meg az utasítása ide vonatkozó részét.

1. Ügyeljen arra, hogy elolvassa és megértse a törő használati utasítását.

2. Vizsgáljon meg minden mechanikus és hidraulikus csatlakozást.

3. Ne használja a törőt kalapácsként.  Ne ejtse le a törőt extrém magasságokból. A törő viszonylag nehéz és gyorsan esik. Ne ejtse le a törőt extrém magasságokból, a felső rész károsodhat.

4. Ne használja úgy a törőt, hogy a kar vagy a gém dugattyúja teljesen ki van tolva.  Hagyjon legalább 100 mm (4 in) szabad területet a dugattyú rúdja és a feje között. Ez megelőzi a károsodást a törő munka közben.

5. Ne használja a törőt, ha a hidraulikus csövek extrém módon rázkódnak.  Ellenőrizze a hidraulika akkumulátorát, nincs- e megsérülve, és javítsa meg, ha szükséges. Így használja a gépet, strukturális, és mechanikai károsodásokat szenvedhet.

6. Ne engedje a törő testét víz alá, hacsak nincs víz alatti munkára felszerelve védőeszközökkel. A törő forrasztása károsodhat, rozsdásodhat, és a víz befolyhat a hidraulikus rendszerbe, ami károsodásokhoz vezet. Csak a törő hegyet engedje vízbe.

7. ne emeljen, vagy vontasson a törővel.

8. A törőt csak a kotrógép elejénél vagy hátuljáénál használja. Ne használja azt az oldalaknál. Ne mozgassa a törőt az egyik oldalról a másikra, amikor használja azt. Ha a törőt 90°-ban elfordított felső résszel használja, a gép kibillenhet, vagy károsodhat, ami rövidebb élettartamot okoz.

9. A törő fej hegyét ne fordítsa a kar vagy a gém alá, amikor halad a kotrógéppel, vagy leparkolja azt.

MŰKÖDTETÉSI TECHNIKÁK

Emelés

Mindig tájékozódjon a kotrógéppel való emelés szabályairól. Sérülések elkerülése végett soha ne haladja meg a lehetséges maximális terhelést. Ha a gép nem szilárd talajon áll, a terhelhetősége megváltozhat.

Rövid felfüggesztésekkel megelőzheti a teher kilengését. Használjon emelő horgot a kanálon, amely a nehéz tárgyat emeli. Mindig próbálja az emelő horgot egyenesen a kar középpontja alatt tartani. Ekkor a súly elsősorban a hordozóra nehezedik, nem a dugattyúra vagy a csuklókra. Ha emelőhorgot használ, az emelő a hurokhoz kell rögzítve legyen, hogy ne lazulhasson ki. A legstabilabb hely a gép sarka fölött van. A legnagyobb stabilitásért a mozgatott súlyokat a földhöz és a géphez a lehető legközelebb mozgassa. Az emelő kapacitás csökken, ha a géptől való kilengés nő.

Ismeretlen súly emelése

Amikor nem tudja pontosan az emelendő teher súlyát, a kezelő személynek kell megbecsülnie azt, és biztosítania, hogy az ne haladja meg a gép maximális terhelhetőségét. Ajánlott, hogy emelések előtt védőintézkedéseket tegyen. Egyrészt felemelheti 90°-ban a gémet a gép oldala fölé. Lassan emelje a terhet, amíg az elemelkedik a földtől. Oldalsó irányú emelés a legbizonytalanabb, a teher előre emelésével a helyzetet stabilizálhatja. NE NÖVELJE A LENGÉSI SUGARAT, HA A TEHER ELEMELKEDETT A FÖLDTŐL. Ha egy terhet az első zónából az oldalsóba emel, felborulás súlyos sérüléseket okozhat!

Ismert tömeg emelése

A terhelési táblázat az irányító faktor, amikor ismert terhet emel. Ajánlott hogy emelés előtt tegyen védőintézkedéseket felborulás ellen. Amikor csak lehetséges, az első zónában emeljen!

Felvétel és mozgatás

A gép képes felvenni és vinni terheket, külön munka nélkül. Ajánljuk, hogy terhek mozgatása előtt tegyen védőintézkedéseket, és mérje fel a veszélyeket az egyes esetekben. A következő faktorokat mindenképpen vegye számításba, mielőtt terhet mozgatna:

A gémet állíts első pozícióba. Ezt akkor is tartsa fent, ha a mozgatás során kanyarodik. Csak akkor kanyarodjon, ha feltétlenül szükséges, a lehető leglassabban, széles fordulási sugárral.

1. A lehető legkisebb emelési sugarat alkalmazza.

2. Tartsa a terhet a földhöz lehető legközelebb.

3. Előzze meg a kilengést. Ez megváltoztathat a sugarat. Ez megnövelheti a terhelés táblázat fokozatát, és borulás veszélye helyzet alakulhat ki.

4. A sebességet a körülményekhez válassza meg.

5. Tartózkodjon a hirtelen megállástól és indulástól

MŰKÖDTETÉS SZOKATLAN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

Extrém hidegben való használat

Amennyibe a gépet extrém hidegben használja, néhány óvintézkedésre van szükség a normális működéshez. Az alábbi ellenőrzéseket kell megtegye, hogy extrém hidegben is dolgozni tudjon.

1. Ellenőrizze a hűtő rendszert, megfelelő-e a fagyálló folyadék a várható legalacsonyabb hőmérséklethez. Figyelmesen vizsgálja át a rendszert, és javítsa ki, ha hibát talál.

2. Tartsa az akkumulátorokat teljesen feltöltve, hogy megelőzze a befagyást. Ha vizet adott az akkumulátorokba, járassa a motort min. Egy óráig, hogy az elektrolitot összekeverje.

3. Tartsa a motort a lehető legjobb kondícióban, hogy könnyen indítható legyen, és jó teljesítményt adjon le extrém időjárási viszonyokban is.

4. Használjon a várható hőmérsékletnek megfelelő motorolajat.

5. Tartsa a tankot mindig tele. A kondenzátumot távolítsa el minden használat előtt és után. Cserélje az üzemanyagszűrőt. Az üzemanyagszűrő eldugulásának megelőzésére győződjön meg arról, hogy az üzemanyag felhőpontja a várható hőmérséklet alatt van.

6. Olajozzon minden motort a gyártói utasítások szerint.

7. A terhelés ráadása előtt járassa a motort, és várja meg, amíg bemelegszik.

Ha sár vagy jég gyűlne össze vagy fagyna oda a gép bármely mozgó alkatrészére, olvassza le onnan a használat előtt. A hidraulikus részeket figyelmesen használja, ameddig el nem érik az üzemi hőmérsékletüket. Ellenőrizzen minden kontrolt, hogy biztos legyen a normális működésben.

8. Egy extra külső szűrőt tartson vezetőfülkében, hogy kiszűrje a szennyeződéseket, amik eljegesíthetik a levegő áram rendszert.

9. Ha hideg idő segítő csomagra van szükség, nézze meg a gyártó ide vonatkozó utasításait.

10. Takarítson le minden sarat, jeget, havat, a befagyás elkerülése végett. Takarja le a gépet, ha lehetséges egy ponyvával, ügyeljen, hogy ennek sarkai ne fagyjanak a földhöz.

Extrém melegben való használat

Folyamatos magas hőmérsékletben való használat esetén a gép túlmelegedhet. Ilyenkor állítsa le, hogy lehűljön, ahányszor csak szükséges.

1. Vizsgálja rendszeresen a radiátort és a ventillátort. Ellenőrizze a radiátor hűtőközeg szintjét. Ellenőrizze a rostélyt és a ventillátorszárnyat, hogy ne halmozódjon fel por, homok, vagy szennyezés, ami eldugaszolhatja a hűtőrendszert. Salak és rozsda képződése nagy melegben gyakoribb, és gyorsabb. Váltson fagyállót évente a maximális korrózióvédelem eléréséhez. Ha szükséges, szellőztesse át a hűtőrendszert gyakorta. Tartózkodjon a magas alkálifém tartalmú víz használatától, az növeli a salak és rozsda képződésének esélyét.

2. Ellenőrizze naponta az akkumulátor elektrolit szintjét. Tartsa a szintet az elektródák fölött, hogy megelőzze a károsodást. Egy kicsit gyengébb elektrolitot használjon melegben. Hígítsa az 1,28-as sűrűségű elektrolitot 1,20-1,24-re, teljes töltésnél. Töltse újra az akkumulátort, amikor a sűrűség eléri az 1,16-ot. Az akkumulátorok maguktól is lemerülnek, ha sokáig nem használják őket. Ha a gépet nem használja napokig, az akkumulátort vegye ki, és tárolja hűvös helyen.

A savtartalmú akkumulátort tartsa távol a kerekektől, a savgőzök ártalmasak a guminak.

3. Az üzemanyag rendszert a gyártói utasításban leírtak szerint kezelje. Ellenőrizze a víztartalmat tankolás előtt. A magas hőmérséklet és a lehűtés kondenzációt okozhat.

4. Kenjen a gyártó i utasításban leírtak szerint.

5. Ne parkolja le a gépet napon hosszú időre. Amikor parkol, terítse le a gépet, hogy védje a naptól, szennyeződésektől. Védje a motor és a hidraulika részeit a portól.

Esős, nyirkos feltételek közti használat

Az esős feltételek közti használatra ugyanazok vonatkoznak, mint szélsőséges hőmérsékleti feltételekre. Az esőnek kitett felületek legyenek kenőanyaggal fedve, különös tekintettel a sérült, vagy festetlen részekre. Azonnal fedjen le minden karcolást, festések sérüléseit, hogy a rozsdásodást elkerülje.

Sós vizes környezetben való működtetés

A sós víz és sós permet korróziós hatása nagyon erős. Ha ilyen helyen dolgozik, Az alábbi védőintézkedéseket tegye meg: Ha sós vizes környezetben dolgozik, amint lehetséges, mossa le a gépet friss vízzel. Tartson minden kitett felületet kenőolajjal bekenve. Figyeljen a felület festésének sértetlenségre.  Az összes festett felületet tartsa jó kondícióban. Olajozza a gépet, az előírtak szerint. Rövidítse le a kenési időt azoknál a részeknél, amelyek a sós vízzel érintkeznek.

A KARBANTARTÁS AJÁNLOTT IDŐSZAKAI (gyártóktól eltérő lehet, kérjük olvassa le az ott leírtakat)

10 óra / napi karbantartás

Gém, kar, elülső függelék kenése (az első 100 órában)

Motorolaj szint ellenőrzés

Hidraulika olaj szint ellenőrzés

Hidraulikus rendszer tömítés ellenőrzése

Üzemanyagszint ellenőrzés

Üzemanyag rendszer tömítés ellenőrzés

Üzemanyag előszűrő és vízelvezető ellenőrzése

A lengés csillapító egység olajszintjének ellenőrzése

Az olajhűtő egység tisztítása

Ellenőrizze a hűtőrendszert, és töltse fel, ha szükséges

Szélvédő mosó szint ellenőrzés

A markolókanál fogainak és oldalsó vágóinak ellenőrzése

Motor ventilátor lapát ellenőrzés

Levegő befúvó rendszer ellenőrzés

Biztonsági öv ellenőrzés

Szerkezet vizsgálata

Kapcsolók működésének vizsgálata

A külső lámpák, a kürt, ellenőrzés, ugyanezek kontrollja, monitorja

Motor indítás ellenőrzés, kipufogó gáz ellenőrzése üzemi hőmérséklet ellenőrzése, hanghatások vizsgálata

Kontrolok működésének vizsgálata

 

50 Óra / Heti karbantartás

Minden napi vizsgálat

Kar és elülső függelék kenése

Lengő csapágy kenés

Üzemanyag tank víz és szennyeződés mentesítés

Motor ventilátor lapátok ellenőrzése (az első 50 óra után)

Motorolaj és motorolaj szűrő csere (az első 50 óra után)

Lánctalpak összeeresztéseinek alapos vizsgálata, sérült vagy nem odavaló részek eltávolítása

 

250 óra / havi karbantartás

Minden napi és heti vizsgálat

Lengés csillapító olaj csere (eressze le, majd töltse fel az első 250 óra után)

Kar és elülső függelék kenése

Motor ventilátor ellenőrzése

Motor ventilátor kopásának ellenőrzése

Ellenőrizze az olajszintet a menet csökkentő egységben (minden oldalon egy egység)

Cserélje a törő filterét (Opcionális)

Cserélje le az olajt a menet csökkentő egységben (az első 250 óra után)

Cserélje le a hidraulika olaj visszavezető filtert (az első 250 óra után)

Cseréljen főszűrőt (az első 250 óra után)

Csapágypersely és lyukak kopás vizsgálata az elülső függeléken

Akkumulátorok és akkumulátor töltők folyadékszintjének vizsgálata

Vizsgálja nincs-e hiányzó csavar vagy anya

Vizsgálja az üzemanyag csöveket, csatlakozásokat

 

500 óra / 3 havi karbantartás

Minden napi 50, 250 órás vizsgálat

Lengő fék és fogaskerék kenés

Motorolaj és szűrő csere

Légkondicionáló szűrő (külső) ellenőrzés

Légkondicionáló szűrő (belső) ellenőrzés és tisztítás

Radiátor, olajhűtő, közhűtő, üzemanyaghűtő, légkondicionáló kondenzáló tisztítás

Légtisztító külső szűrő tisztítás

Üzemanyag előszűrő csere

Üzemanyagszűrő csere

 

1,000 óra / 6 havi karbantartás

Minden napi 50, 250, 500 órás vizsgálat

Lengéscsökkentő egység kenés

Hidraulika olaj visszavezető filter csere

Vezető filter csere

Menet csökkentő egység olajcsere (minden oldalon egy)

Légkondicionáló szűrő (külső) csere

Légkondicionáló hűtő ellenőrzés

Motor ellenőrzés

 

2,000 Óra / éves karbantartás

Minden napi 50, 250, 500, 1000 órás vizsgálat

Lengés csillapító egység olajcsere

Légtisztító külső/belső egységek cseréje

Radiátorhűtő csere

Hidraulika olaj csere és szivattyú szűrő tisztítás

Generátor és indító ellenőrzés

Minden gumi lengéscsillapító egység ellenőrzése

Ciklus idő teszt, és annak eredményének dokumentálása

A gép átvizsgálása sérült vagy törött alkatrészek keresése

Szelepek tisztaságának ellenőrzése, állítása

Fő csavar nyomaték ellenőrzés

 

4,000 óra / kétéves karbantartás

Fő részek – rendszeres csere

 

12,000 óra / hat eves karbantartás

Tömlők élettartam határa (Európai szabvány ISO 8331 és EN982 CEN szerint)