A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk. Részletes leírás

Munkagép Monitor

Munkagépek több oldalról

facebook youtube rss

Teleszkópos rakodók üzemeltetéséről általánosan

Teleszkópos rakodók üzemeltetéséről általában

 

SZEMÉLYEK EMELÉSE

Az olyan munkaeszközök alkalmazása, melyek személyek emelésére szolgálnak:

-          Vagy tilos,

-          Vagy szigorú szabályok között lehetséges (lásd az érvényes jogi szabályozást)

Tilos a személyek emelése, ha a rakodógép nincs személyemelésre megfelelő kosárral és a vonatkozó szabályozásnak megfelelő tanúsítvánnyal ellátva.

Erre alkalmas rakodógéppel a személyek emelése csak emelőkosárral lehetséges, melyet a gyártó erre a célra tervezett.

 MIELŐTT BEINDÍTJA A RAKODÓGÉPET

Végezze el a napi karbantartásokat. Győződjön meg arról, hogy a fényszórók, jelzések, ablaktörlők megfelelően működnek-e. Győződjön meg arról, hogy a hátsó visszapillantó tükrök megfelelő állapotban vannak-e, tisztítsa meg és állítsa be őket. Győződjön meg arról, hogy a kürt megfelelően működik-e.

UTASÍTÁSOK A GÉPKEZELŐNEK

A kezelőnek meg kell ismernie a gépet, a vezérlőegységeket és a berendezéseket a gép használata előtt. Megfelelő zárt ruházatot használjon a gép kezelésekor, kerülje a laza öltözéket. Győződjön meg arról, hogy a munkának megfelelő védőfelszerelést viseli. A nagy zajjal járó munkavégzés halláskárosodást okozhat, javasoljuk, viseljen védőfelszerelést. Mindig figyeljen oda, amikor a gépet kezeli. Ne hallgasson rádiót és ne használjon fülhallgatót. Ne vezesse úgy a gépet, hogy nedves vagy zsíros a keze vagy a lábbelije. A saját kényelme érdekében a vezetőülést állítsa be a saját kívánalmainak megfelelően, kényelmesen helyezkedjen el a vezetőfülkében.

 Semmilyen körülmények között ne állítsa a vezetőülést, amikor a gép mozog. A kezelőnek mindig helyes pozícióban kell a vezetőfülkében lennie. Tilos a kezét vagy a lábát illetve bármely más testrészét onnan kilógatni. Soha se felejtse el bekötni a biztonsági övet, amit mindig be kell állítani méreteinek megfelelően. Minden kezelőelemet csak a rendeltetésének megfelelően használjon (Pl. tilos fel és lemászni rajtuk stb.).

-              Terhelés alatt álló gép vezetőfülkéjét elhagyni tilos.

-              Soha se engedjenek utast felszállni a vezetőfülkébe.

 

KÖRNYEZET

Tartsa be a biztonsági utasításokat

Amennyiben sötétben, vagy éjszaka használja a gépet, győződjön meg arról, hogy a megfelelő munkalámpák rendelkezésre állnak-e.

Anyagmozgatáskor győződjön meg arról, hogy a gép hatósugarában senki se tartózkodjon.

Függő teher alatt senkinek se engedje az átkelést a gép hatósugarában.

Lejtős területen a gém kinyújtása előtt olvassa el a kezelési utasítás ide vonatkozó részét.

Mozgás haladási irányban fekvő lejtőn: Vezessen és fékezzen óvatosan.

Teher nélkül: a villák lejtőirányban álljanak

Teherrel: a villák az emelkedő irányába nézzenek.

Soha ne induljon el a rakománnyal, amíg ne ellenőrizte, hogy az: megfelelő helyen van és megfelelően van rögzítve. Az egység, amelyhez csatlakoztatva van, nem fog elcsúszni. Az állván súlya megfeleljen a rakodógép előírásainak. Az állvány mérete a rakodógéppel összhangban álljon. Ne menjen hídra, padozatra vagy fogadógarathoz anélkül, hogy megbizonyosodott volna arról, hogy azok a gépet - teljes terheléssel is - elbírják. Legyen óvatos a rakodókon, árkokon, állványokon, laza talajon, és a szerelőaknáknál. Győződjön meg arról, hogy a talaj megfelelően szilárd és egyenletes a kerekek és/vagy a támasztókarok alatt, mielőtt a terhet felemeli. Amennyiben szükséges, ékelje ki a támasztókat. Győződjön meg arról, hogy a rakodóállvány, valamint annak pillérei képesek-e megtartani a gép súlyát. Soha ne helyezze a terhet egyenetlen talajra, mert így felborulhat.

Ha légi villanyvezetékek környezetében dolgozik, akkor bizonyosodjon meg arról, hogy a megfelelő biztonsági távolság megvan-e. Vegye fel a kapcsolatot áramszolgáltatójával. Áramütés és súlyos sérülés érheti, ha a géppel túl közel dolgozik illetve áll elektromos vezetékhez.

Nagy szél vagy vihar esetén ne végezzen rakodást, mert az veszélyezteti a rakodógép és a teher stabilitását, elsősorban akkor, ha a szél belekap a teherbe.

 KILÁTÁS

Mindig legyen tiszta rálátása az útra, közvetlenül és a visszapillantó tükrök használatával.

A gém emelésekor a jobb oldalra csökkenhet a kilátás, ezért manőverezés előtt győződjön meg az út jól láthatóságáról.

Ha a teher mérete miatt előre rossz a kilátás, akkor haladjon hátramenetben. Ezt a mozgást különleges esetben és csak rövid távon végezze.

Gondoskodjon a jó kilátásról (Tisztítsa meg az ablakokat, alkalmazza a lámpákat, állítsa be a visszapillantó tükröket, stb.).

Amennyiben az útra való rálátás nem megfelelő, kérjen segítséget egy külső személytől, aki a gép hatósugarán kívül tartózkodik és akire jó rálátása van.

A RAKODÓGÉP BEINDÍTÁSA

A gépet csak akkor indítsa be és csak akkor kezdje el a munkát, ha a vezetőülésben ül és a biztonsági övet becsatolta és beállította.

Soha se próbálja a gépet húzással vagy tolással beindítani, mert így károsíthatja az erőátviteli rendszert. Amennyiben vészhelyzet esetén a vontatás elkerülhetetlen, kapcsolja az erőátvitelt üres helyzetbe.

Amennyiben a gépet külső akkumulátorról indítja be, használjon a gépben található akkumulátorral azonos műszaki paraméterekkel rendelkező típust és figyeljen oda a megfelelő csatlakoztatásra. Először a pozitív pólust csatlakoztassa.

UTASÍTÁSOK

Ellenőrizze, hogy a motorháztető zárva legyen.

Bizonyosodjon meg arról, hogy az irányváltó üres helyzetben van.

Fordítsa az indító kulcsot az I. helyzetbe, így bekapcsolja az elektromos rendszert.

Ellenőrizze a gép hosszanti stabilizátor jelzését

Forgassa el az indítókulcsot a II. helyzetbe és 15 másodpercig izzítson, majd forgassa el a kulcsot teljesen. A motor beindul. Engedje el az indítókulcsot és hagyja a motort üresjáraton forogni.

Ne működtesse az indítómotort 15 másodpercnél hosszabb ideig, két sikertelen indítás között izzítson10 másodpercig.

Győződjön meg arról, hogy a jelzőfények ne világítsanak a műszerfalon.

Indítás után azonnal ellenőrizze a visszajelző műszereket, majd a motor felmelegedésekor is és a munka közben folyamatosan rendszeres időközönként, hogy a hibákat időben észlelje és el tudja őket hárítani.

Ha valamelyik műszer nem a kívánt értéket mutatja, azonnal állítsa le a motort és végezze el a szükséges javítást.

 

 A RAKODÓGÉP VEZETÉSE

A gép kezelésekor a vezető figyelme kiemelkedően fontos, különösen:

-              Mert elveszítheti a gép feletti uralmat

-              Elveszítheti a gép stabilitását

Ezért a kezelőszemélynek mindig uralma alatt kell tartania a rakodógépet.

Abban az esetben, ha a gép mégis felborulna, ne próbálja meg elhagyni a gépet az esemény közben. ÖN A LEGYNAGYOBB BIZTONSÁGBAN A VEZETŐFÜLKÉBEN VAN.

Ne próbáljon meg olyan műveleteket elvégezni, amelyek meghaladják a gép képességeit.

Mindig úgy közlekedjen a rakodógéppel, hogy a villák vagy a teher kb. 300 mm-re legyen a talajtól, ezt nevezhetjük szállítási helyzetnek.

Csak megfelelően kiegyensúlyozott és rögzített terhet mozgasson, hogy elkerülje a teher lezuhanását.

Győződjön meg arról, hogy a raklapok, vagy dobozok megfelelő állapotúak-e és bírják-e a terhet.

Ismerje meg a gép viselkedését azon a talajon ahol üzemelteti.

Bizonyosodjon meg arról, hogy az üzemi fék és a kürt kifogástalanul működik.

A terhelt géppel ne haladjon gyorsabban mint 12 km/h.

Vezessen olyan sebességgel, ami megfelel az üzemeltetési körülményeknek (terepviszonyok, terhelés).

Kivételes esetektől eltekintve ne használja a rakodógépet kinyújtott gémmel, akkor is csak különös odafigyeléssel és nagyon alacsony sebességgel, és a féket finoman használva. Győződjön meg arról, hogy a kilátás megfelelő-e.

Lassítson le mielőtt fordul.

Minden körülmény esetén olyan sebességgel vezessen, hogy ura maradjon a gépnek.

Nedves, csúszós rossz talajon vezessen lassan.

Fékezzen fokozatosan soha se hirtelen.

Az irányváltót kezelje kíméletesen, soha se rángassa hirtelen.

Soha se vezessen úgy, hogy a fékpedált nyomja vagy be van húzva a kézifék.

Legyen mindig figyelemmel arra, hogy a hidraulikus kormány érzékeny, használja kíméletesen, kerülje a hirtelen és durva kormánymozdulatokat.

Ne hagyja a motort járni, ha nincs felügyelet alatt a gép.

Ne hagyja el a vezetőfülkét, amikor a gép terhelt állapotban van.

Mindig a haladási irányba nézzen és biztosítsa a menetirányba a jó kilátást.

Használja rendszeresen a visszapillantó tükröket.

Kerülje ki az akadályokat.

Ne haladjon peremeken, vagy meredek lejtő szegélyén.

Nagyon nehéz terhek emelése két rakodógéppel igen veszélyes, mivel a művelet elvégzéséhez különleges óvintézkedések megtétele szükséges. Csak kivételes esetben alkalmazható, kockázatelemzés után.

 

UTASÍTÁSOK

-Mindig úgy közlekedjen a rakodógéppel, hogy a villák vagy a teher kb. 300 mm-re legyen a talajtól, ezt nevezhetjük szállítási helyzetnek.

Kapcsolja a szükséges sebességfokozatot

-              Válassza ki a kívánt kormányzási üzemmódot.

-              Kapcsolja az irányváltót a kívánt haladási irányba.

-              Engedje ki a kéziféket és nyomja be a gázpedált fokozatosan míg a gép el nem indul.

A RAKODÓGÉP LEÁLLÍTÁSA

Soha se hagyja az indítókulcsot a felügyelet nélkül hagyott gépben.

Ha leállítja a gépet a villákat vagy a munkaeszközt helyezze a talajra, a sebességváltót kapcsolja üresbe, húzza be a kéziféket és az irányváltót kapcsolja üresbe.

Ha a vezető egy pillanatra is elhagyja a vezetőfülkét a sebességváltót kapcsolja üresbe (a gép típusának megfelelően), a kéziféket húzza be és az irányváltót kapcsolja üresbe.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a leállított gép nem zavarja a forgalmat és legalább egy méterre van attól.

Ha a szabadban tárolja a gépet akkor azt meg kell óvni az időjárás viszontagságaitól, főleg a fagytól (Ellenőrizze a hűtőfolyadékot), zárja be a hátsó ablakot, a fülkét és a motorháztetőt.

Sík terepen tárolja a gépet, de legfeljebb 15 %-os lejtőn.

Helyezze az irányváltót üres állásba.

Húzza be a kéziféket.

Kapcsolja a sebességváltót üresbe (a gép típusának megfelelően).

Teljesen húzza be a teleszkópot.

Tegye a villákat vagy a munkaeszközt a talajra.

Amennyiben markolót, vagy hidraulikus üzemeltetésű kanalat használ, teljesen zárja be az egységet.

Mielőtt hosszabb munka után leállítja a motort, hagyja azt néhány percig alapjáraton futni, hogy a hűtési rendszer és a hidraulikaolaj lehűljön. Ne felejtse el elvégezni ezt a műveletet, mivel a hirtelen leállítás a motor, vagy más alkatrészek túlmelegedését okozhatják a hűtőrendszer leállása miatt, s ez súlyosan károsíthatja az alkatrészeket.

Az indítókulccsal állítsa le a motort.

Vegye ki az indítókulcsot.

Ellenőrizze az ajtó, a hátsó ablak és a motorháztető zárt állapotát.

KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS A RAKODÓGÉPPEL

-              Ha közúton közlekedik, akkor legyen tisztában a közúti közlekedési szabályokkal.

-              A gépnek meg kell felelnie az adott ország közúti közlekedésére vonatkozó szabályainak. Ha szükséges opcionális megoldások léteznek, érdeklődjön Forgalmazójánál.

-              Ellenőrizze, hogy a villogó lámpa a helyén van és működik.

-              Ellenőrizze a lámpák, valamint a jelzőfények működését és tisztaságát, az ablaktörlőt.

-              Kapcsolja le a munkalámpákat, amennyiben a gép rendelkezik velük.

-              Válassza ki a kormányzás módját „KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS” módba.

-              Húzza be a gémet és emelje a munkaeszközt kb. 300 mm magasságra.

-              A közúton 2. -3. vagy 4. sebességi fokozatban haladjon (típustól függően) ha az útviszonyok megengedik azt. Hegyek között 2. vagy 3. sebességfokozatot használjon a körülményeknek megfelelően.

Közúton ne kapcsoljon üresbe (sebességváltó, vagy a sebességváltó kar üresben, vagy az erőátviteli kapcsoló benyomva), hogy a motorfék üzemben maradjon. Ezen utasítás be nem tartásával lejtős területen túlzott sebességre gyorsul fel, s így elveszítheti uralmát a gép felett (kormányzás, fékek), s így súlyos károkat okozhat.

A RAKODÓGÉP KÖZÚTON TÖRTÉNŐ ÜZEMELTETÉSE MUNKAESZKÖZ ESETÉN

-              Ellenőrizze a törvények ide vonatkozó előírásait, a munkaeszközzel történő közúti közlekedés lehetőségeit.

-              Amennyiben engedélyezett a közlekedés:

-              Minden szerelékre helyezze rá a védőpajzsot ha van.

-              A szerelék nem lehet terhelt állapotban.

-              Ne takarja el az első helyzetjelző lámpákat

-              Ellenőrizze, hogy a jogrendszer nem támaszt-e egyéb követelményeket.

PÓTKOCSI KÖZÚTI VONTATÁSA A RAKODÓGÉPPEL

-              Pótkocsi vontatása esetén nézzen utána a szabályozásoknak  (Maximális vontatási sebesség, fékrendszer, maximális vontatható tömeg, stb.).

-              Ne felejtse el a vontatmány elektromos csatlakoztatását.

-              A vontatmány fékrendszerének meg kell felelnie a vonatkozó szabályoknak.

-              Amennyiben fékrásegítővel rendelkező pótkocsit vontat, a gépet fel kell szerelni egy pótkocsi fékrendszerrel is. Ebben az esetben ne felejtse el a pótkocsi fékrendszerét csatlakoztatni a rakodógéphez.

-              Ellenőrizze a maximálisan kifejthető vízszintes vonóerőt a vonóberendezésen.

-              A maximálisan vontatott tömeg nem haladhatja meg a gyártó által meghatározott értéket

-              Ha pótkocsit vontat, akkor 2. vagy 3. sebességfokozatot használjon a körülményeknek megfelelően. Ne gyorsítson túlzott sebességre, mert a motor és az erőátvitel túlmelegedhet

 

RAKODÁSI UTASÍTÁSOK

Munkaeszközök

A rakodógéphez csak a gyártó által jóváhagyott eszközöket használja.

Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott eszköz alkalmas-e a munka .

Győződjön meg arról, hogy az egység megfelelően van rögzítve a rakodógéphez.

Győződjön meg arról, hogy az eszközök megfelelően működnek-e.

Tartsa be a terhelési diagramok határait.

Soha ne emeljen terhet a kötelénél fogva, az erre alkalmas eszköz nélkül. Vannak opcionális lehetőségek, érdeklődjön forgalmazójánál.

Tömeg és tömegközéppont

Mielőtt súlyt emel fel, ismernie kell annak tömegét és tömegközéppontját.

A rakodógépek terhelési diagramjai jellemzően olyan esetben érvényesek, amikor a teher hosszanti tömegközéppontja 500 mm-rel van a villák talpa felett . Magasabb tömegközéppont esetén érdeklődjön forgalmazójánál.

Szabálytalan testek esetében határozza meg a keresztirányú tömegközéppontot, mielőtt felemeli azt, majd állítsa a testet a gép hossztengelyéhez.

 Tilos a gép terhelhetőségét meghaladó tömeg mozgatása.

 Változó tömegközéppontú tárgyak esetében (pl.: folyadékok) vegye figyelembe a lehetséges tömegközéppontokat ahhoz, hogy meghatározza a terhelést. Az ilyen terhek esetében különös odafigyeléssel válassza meg a középpontot.

Rakodási helyzetjelző

Ez a berendezés a rakodógép hosszirányú egyensúlyát jelzi. Nyújtsa ki a gémet, amíg a terhelési határt el nem éri

-              Rakodáskor mindig figyelje az egységet.

-              Amikor az egység figyelmeztető üzemmódban van, tilos a jelzés utáni túlterhelés, mint:

-              A gém kinyújtása

-              A gém leeresztése

-              Az ábrán jelölteknek megfelelően végezve a műveletet, elkerülheti a túlterhelést: Amennyiben szükséges, emelje fel a gémet, húzza be a teleszkópot amennyire csak lehetséges , majd eressze le a gémet  a teher lerakásához.

 A műszer leolvasása téves lehet, ha a kormányzási szög a maximális, vagy a hátsó tengely inog. A teher felemelése előtt győződön meg arról, hogy ilyen helyzet nem áll fenn.

Teher felvétele a talajról

Állítsa a gépet a teherre merőlegesen, behúzott gémmel és a villákat vízszintes helyzetbe.

Állítsa be a villák távolságát és középvonalát a teherhez (opcionális lehetőségek léteznek, érdeklődjön forgalmazójánál).

Soha ne emeljen semmit egy villával.

A villák kézi beállításakor vigyázzon, nehogy a villák elakadjanak, vagy megcsússzanak.

Menjen közelebb a teherhez és tolja a teher alá a villákat, közben ha szükséges, emelje meg a gémet egy kicsit  mialatt rááll a teherre.

Állítsa a terhet szállítási helyzetbe.

Döntse hátra a villákat a stabil helyzet eléréséhez (súlyvesztés fékezéskor és lejtőn).

Nem raklapos teher esetén

Billentse a villákat előre, majd menjen közelebb a teherhez és tolja a teher alá a villákat. Amennyiben szükséges, ékelje ki a terhet.

Menjen közelebb a teherhez  billentse a villákat hátra ahhoz, hogy a teher a villákra kerüljön, majd ellenőrizze a teher hosszanti és oldalirányú helyzetét.

Magasan lévő teher felvétele

 Ne nyújtsa ki a gémet addig, amíg nem ellenőrizte a keresztirányú dőlést.

Az alábbi műveletek csak jó látási viszonyok között végezhetőek:

Ellenőrizze, hogy a villák könnyen a teher alá menjenek.

Emelje fel és nyújtsa ki a gémet, amíg a villák a teherrel egy szintbe kerülnek, menjen előre a géppel, ha szükséges, lassan, óvatosan haladjon.

A villák teher alá tolásakor mindig figyeljen arra, hogy a rakat és a rakodógép között legyen meg a szükséges távolság úgy, hogy a gémet a legkisebb mértékben kelljen kitolni.

Állítsa a gépet a teherre a gém mozgatásával, vagy ha szükséges, álljon közelebb a géppel, húzza be a kéziféket és tegye üresbe az irányváltót.

Óvatosan emelje meg a terhet, majd billentse a villákat hátra, hogy stabil legyen.

Billentse kellő mértékben hátra a villákat a nagyobb stabilitáshoz.

Figyelje a hosszanti stabilitás jelzőt. Amennyiben túlterhelt, helyezze vissza a terhet az állványra.

Ha lehetséges, a terhet a gép elmozdulása nélkül eressze le. Emelje meg a gémet, húzza be a teleszkópot és eressze le a gémet a szállítási helyzet beállításához.

Ha a jelzett módon nem sikerül, akkor tolasson hátra és hozza szállítási helyzetbe a terhet a gém behúzásával, aztán engedje le a gémet.

A teher magasra helyezése

Közelítse meg a rakatot szállítási helyzetben.

Húzza be a kéziféket és tegye üresbe az irányváltót.

Emelje és tolja ki a gémet, amíg a teher a rakat fölé nem kerül, ha szükséges, menjen előrébb a rakodógéppel.

Billentse a terhet vízszintes helyzetbe és helyezze azt a rakat tetejére a gém leeresztésével és behúzásával olyan helyzetbe, hogy az biztosan álljon.

Húzza ki a villákat a gém emelésével és behúzásával. Állítsa a gémet szállítási helyzetbe.

Ha a jelzett módon nem sikerül, akkor tolasson hátra és így húzza ki a villákat nagyon óvatosan. Állítsa a gémet szállítási helyzetbe