A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk. Részletes leírás

Munkagép Monitor

Munkagépek több oldalról

facebook youtube rss

Kompaktrakodók üzemeltetéséről általánosan

A GÉP ÜZEMELTETÉSE

      A munkaterület átvizsgálása

A munka megkezdése előtt ellenőrizzük a munkaterületet biztonsági szempontból. Derítsük fel a szakadékokat, vagy az egyenetlen, járhatatlan helyeket. A föld alatti vezetékek helyét azonosítsuk be, és jelöljük ki (gáz, elektromos vezeték, víz, csatorna, öntözőcsövek, stb.) Távolítsuk el az olyan tárgyakat vagy építőanyagot, amelyek károsíthatják a rakodógépet, vagy személyi sérülést okozhatnak.

A munka megkezdése előtt mindig ellenőrizzük a talajviszonyokat:

• Vizsgáljuk meg az esetleges behajlásra, csuszamlásra, vagy süppedésre utaló jeleket.

• Ismerjük fel azokat az időjárási tényezőket is, amelyek hatással lehetnek a talaj stabilitására.

• Emelkedőn történő munkavégzés esetén ellenőrizzük a kerekek megfelelő tapadását is.

    Alapvető kezelési utasítás

A rakodógép működtetése előtt mindig melegítsük be a motort és a hidraulikus rendszert. Ha a gépet meleg motorral és kisebb terheléssel üzemeltetjük, akkor az hosszabb élettartamú lesz.

A maximális motorteljesítmény érdekében a gépet teljes gáz állásban működtessük. A rakodó kormánykarjait csak kissé mozgassuk, hogy a gép lassan mozogjon. Az új kezelő a rakodó használatát nyílt terepen, bámészkodók nélkül gyakorolja. Addig gyakorlatozzon, amíg a gép kezelését a munkaterület minden részén hatékonyan és biztonságosan el nem sajátította.

     A gép üzemeltetése meredek partfal, vagy víz közelében

A rakodógépet tartsuk a lehető legtávolabb a peremtől, és a kerekek nyomvonala legyen merőleges a szegélyvonalra, hogy annak leomlása esetén hátra tudjunk tolatni a szegélytől. Azonnal tolassunk hátra a géppel, ha bármilyen jel mutatkozik arra, hogy a szegély, vagy partfal instabillá válna.

FIGYELEM!

A GÉP FELBORULÁSA, VAGY ÁTFORDULÁSA SÚLYOS SÉRÜLÉST, VAGY HALÁLOS BALESETET OKOZHAT!

• Tartsuk az emelőkarokat olyan alacsonyan, amennyire csak lehet.

• Soha ne közlekedjünk vagy kanyarodjunk felemelt emelőkarokkal!

• Lehetőleg csak sík talajon forduljunk!

Kanyarodás előtt lassítsunk le!

• Az emelkedőn csak lefelé vagy felfelé haladjunk, ne pedig keresztben!

• Mindig a gép terhelt vége álljon az emelkedőnekfelfelé.

• Ne terheljük túl a gépet!

• Ellenőrizzük a megfelelő kerék tapadást!

       Haladás közúton

Ha a gépet közúton vagy autópályán üzemeltetjük, mindig tartsuk be a helyi előírásokat. Például: szükséges lehet a lassú jármű jelölés, vagy kötelező lehet az irányjelző használata. Mindig tartsuk be a helyi előírásokat.

A gép üzemeltetése tele rakodókanállal

Tele kanállal az emelkedőn ill. lejtőn haladva mindig a gép súlyosabb része álljon felfelé és a kanalat éppen csak annyira emeljük fel, amennyire az a talajviszonyok miatt szükséges.

A gép üzemeltetése üres kanállal

Üres kanállal szintén úgy haladjunk a lejtőn vagy emelkedőn, hogy a gép nehezebb vége nézzen felfelé.  A kanalat éppen csak annyira emeljük fel, amennyire az a talajviszonyok miatt szükséges.

A kanál megtöltése és kiürítése

Az árok visszatöltése

Engedjük le teljesen az emelőkarokat . Billentsük előre a rakodókanalat amíg a kanál vágóéle a talajra nem kerül. Lassan haladjunk bele a kanállal az anyagba. Amint a rakodókanál megtelt, billentsük vissza teljesen a rakodókanalat. Tolassunk hátra az anyagtól.

FIGYELEM!

Lehetőleg csak sima, vízszintes felületen rakodjunk, ürítsünk és forduljunk! Ne lépjük túl a fülkében lévő terhelési táblázatban megengedett üzemi teherbírást! Az óvórendszabályok figyelmen kívül hagyása a gép felbillenését vagy felborulását okozhatja, ami személyi sérüléshez vagy halálos balesethez vezethet!

A kanál ürítése

Tartsuk a kanalat alacsonyan, miközben a kiürítés helyére haladunk a géppel! Emeljük fel az emelőkarokat . Tartsuk szintben a kanalat, miközben felemeljük az emelőkarokat, hogy a kanálból ne hulljon hátra az anyag az emeléskor! Haladjunk lassan előre, amíg a kanál a teherautó vagy tartály fölé kerül. Előre billentéssel ürítsük ki a rakodókanalat.

 Ha a felrakott anyag a teherautó vagy tartály közelebbi szélére hull, a rakodókanál billentés segítségével terítsük szét az anyagot egyenletesen a szállítójárművön, vagy a tartályban.

FIGYELEM!

Soha ne billentsük ki a kanalat olyan akadály felett - például oszlop - amely így bekerülhet a kezelőfülkébe! A gép ilyenkor előre billenhet, ami könnyen sérülést vagy halálos balesetet okozhat.

Talaj simítás az úszó állás használatával

Állítsuk az emelőkart úszó állásba  a rakodógép vezérlésétől függően. Billentsük előre a rakodókanalat  a kanál vágóél helyzetének megváltoztatása érdekében. Minél előrébb döntjük a kanalat, annál nagyobb a nyomóerő a kanál vágóélén, és annál több laza anyagot képes mozgatni a gép. A laza anyag simítását hátramenetben végezzük.

FONTOS!

Ha az emelőkar úszó állásban van, soha ne haladjunk előremenetben!

Gödör kiásása illetve visszatöltése

Ásási műveletek

Engedjük le teljesen az emelőkarokat. Helyezzük a kanál vágóélét a talajra. Haladjunk lassan előre és billentsük előre a kanalat , amíg bele nem mélyed a talajba. Billentsük vissza kissé a kanalat  a vonóerő növelése és az egyenletes ásási mélység megtartása érdekében.

Haladjunk előre addig, amíg a kanál meg nem telik. A talaj keménységének megfelelően emeljük, vagy süllyesszük a kanál vágóélt miközben lassan haladunk előre. Amint a rakodókanál megtelt, billentsük vissza teljesen a rakodókanalat.

Az árok visszatöltése

Engedjük le az emelőkarokat, és tegyük le a kanál vágóélt a talajra. Haladjunk előre a gödör széléig, és toljuk bele az anyagot. Billentsük előre a rakodókanalat, amikor a kanál túlhaladt a gödör szélén. Szükség esetén emeljük fel az emelőkarokat a kanál kiürítéséhez.

A RAKODÓGÉP VONTATÁSA

Eljárás

A rakodógép olyan kivitelű, hogy vontatása nem ajánlott.

• A rakodógép szállítójárművön szállítható.

• A rakodógép a kerekein rövid távon elcsúsztatható szerviz céljából (PÉLDÁUL: Felvontatás a szállítójárműre) anélkül, hogy a hidrosztatikus rendszer károsodna. (Ekkor a kerekek nem forognak.) Ezért egy kis kopás tapasztalható a gumiabroncsokon, amikor a gépet vonszoljuk. A vontatólánc (vagy vontatókötél) húzószilárdsága a rakodógép súlyának legalább másfélszerese legyen!

A RAKODÓGÉP MEGEMELÉSE

Egypontos emelőkeret

FIGYELEM! A BALESETEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN:

• Az emelés megkezdése előtt ellenőrizzük az egypontos emelőkeret és a kezelőfülke rögzítését!

• A kezelőfülke mellső rögzítését a vonatkozó utasítás szerint szereljük össze.

• A gép felemelésekor sem a fülkében, sem a gép körül öt méteres körzetben nem tartózkodhatnak személyek!

A gép az egypontos emelőkerettel is megemelhető, melynek segítségével a rakodógép úgy emelhető fel, hogy az nem befolyásolja a kezelőfülke ROPS (átforduláskor védő) és FOPS (leeső tárgyak ellen védő) szerkezetét.

Csatlakoztassuk az emelőgépet az emelőszemhez.

MEGJEGYZÉS: Ügyeljünk, hogy az emelő berendezés mérete és teherbírása legyen megfelelő a rakodógép súlyához.

Négypontos emelés

FIGYELEM! A BALESETEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN:

• Az emelés megkezdése előtt ellenőrizzük a négypontos kötöző kötelet.

• A gép felemelésekor sem a fülkében, sem a gép körül öt méteres körzetben nem tartózkodhatnak személyek!

A gép a négypontos kötöző kötéllel is megemelhető.

MEGJEGYZÉS: A rakodógépet a lehető legvízszintesebb helyzetben kell megemelni; de semmi esetre sem szabad jobban megdönteti a függő rakodógépet, mint a hátsó terepszöge amelyet a műszaki adatok határoznak meg.

Az emelőköteleket vagy a láncokat akasszuk be az emelőszemekbe.

MEGJEGYZÉS: A függesztő kötelek, vagy láncok ne érjenek hozzá a vezetőfülkéhez, vagy emelőkarokhoz a gép károsodásának megelőzése érdekében.

MEGJEGYZÉS: A mellső és hátsó függesztő kötelek, vagy láncok lehetnek azonos hosszúságúak, vagy eltérőek is, az emelendő rakodógép kialakításától függően. Ha a gép a megengedett terepszögnél erősebben billen, akkor a kötöző kötelek, vagy láncok hosszát megfelelően kell beállítani, hogy elkerüljük ezt a helyzetet.

MEGJEGYZÉS: Ügyeljünk, hogy az emelő berendezés mérete és teherbírása legyen megfelelő a rakodógép súlyához.

 

A GÉP SZÁLLÍTÁSA TRÉLEREN ILL. SÍKPLATÓS SZÁLLÍTÓJÁRMŰVÖN

Fel- és lerakodás

FIGYELEM! A BALESETEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN: A szállítójárműre történő felhelyezéshez megfelelően kialakított és kellő szilárdságú felhajtó rámpa szükséges. A fából készült felhajtó rámpák eltörhetnek és személyi sérülést okozhatnak! Arra is ügyeljünk, hogy a szállítójármű, illetve vontató mérete és teherbírása megfelelő legyen a rakodógéphez!

Az üres kanalas, vagy szerelék nélküli rakodógéppel tolatva kell felhaladni a szállítójárműre.  A tréler hátsó részét ki kell ékelni, illetve alá kell támasztani a rakodógép felhaladásakor vagy levételekor, hogy a pótkocsi eleje ne emelkedhessen fel!

A gép rögzítése a szállítójárművön

A rakodógépet a meghatározott eljárás szerint rögzítsük a szállítójárművön, hogy a gép a hirtelen fékezés vagy az emelkedőkön történő haladás során se mozdulhasson el.

1. Engedjük le a kanalat vagy a szereléket a padozatra.

2. Állítsuk le a motort.

3. Működtessük a rögzítőféket.

4. Szereljük fel a láncokat a gép mellső és hátsó lekötési pontjaihoz.  

5. Erősítsük a lánc mindkét végét a szállító járműhöz.

6. Használjunk láncszorítót a láncok megfeszítésére!

 

KARBANTARTÁSI TERV

Karbantartási intervallumok

A karbantartási munkálatokat rendszeres időközönként kell végrehajtani. Ennek elmulasztása túlzott kopáshoz és korai meghibásodásokhoz vezet. A karbantartási terv iránymutatást ad a rakodógép megfelelő karbantartása érdekében.

FIGYELEM! A BALESETEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN:

A gépkönyvben rögzített következő utasítások megismerése igen fontos a gép üzemeltetése, javítása vagy karbantartása előtt.

Tanulmányozzuk és értsük meg a gépen lévő feliratokat (matricákat), a Kezelési és karbantartási utasítást és a Kezelői Kézikönyvet. Minden esetben kövessük a kézikönyvek utasításait és tartsuk be a figyelmeztetéseket, amikor javítást, beállítást vagy karbantartást végzünk! A javítások, beállítások vagy a szervizelés során be kell tartani az útmutató figyelmeztetéseit és utasításait. A vezető képzetlensége, vagy az utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy halálos balesetet okozhat!

Tájékoztató az általános karbantartási előírásokról ( a gép gyártmányától és típusától eltérhet, minden esetben olvassa el a géphez kapott tájékoztatót)

         Ellenőrzések 10 üzemóránként (a rakodógép beindítása előtt)

• Motorolaj és olajszűrő - Az olajszint ellenőrzése, szükség szerint utántöltés.

• Motor légszűrő és légszívó rendszer - A kijelző panel ellenőrzése. Karbantartás csak szükség esetén! Ellenőrizzük szivárgás vagy sérülés szempontjából!

• Motor hűtőrendszer - Tisztítsuk le a szennyeződéseket a hűtőről, a hidraulika olajhűtőről, a klíma kondenzátorról (ha van), és a hátsó rácsról. HIDEGEN ellenőrizzük a hűtőfolyadék szintjét és szükség szerint töltsük fel bekevert hűtőfolyadékkal.

• Üzemanyagszűrő - Engedjük le a kondenzvizet.

• Emelőkarok, emelőkar rudazat, gyorscserélő, forgócsapok, ékek - Kenjük meg ezeket többcélú, lítiumbázisú kenőzsírral.

• Biztonsági öv, biztonsági öv visszacsévélő szerkezet, ülésrúd, vezérlési reteszelések – Ellenőrizzük biztonsági öv állapotát. Szükség szerint tisztítsuk meg vagy cseréljük le a biztonsági öv visszacsévélő szerkezeteket. Ellenőrizzük az ülésrúd és a vezérlés reteszelések helyes működését. A mozgó részek közül tisztítsuk ki a szennyeződést.

• Mellső kürt - Ellenőrizzük a megfelelő működését.

• Gumiabroncsok - Ellenőrizzük a gumiabroncsok esetleges sérülését és a megfelelő levegőnyomást. A gumiabroncsokat az abroncs oldalán található MAXIMÁLIS nyomásértékre fújjuk fel. • Vezetőfülke - Ellenőrizzük a rögzítő csavarokat, alátéteket és anyákat. Ellenőrizzük a fülke állapotát.

• Műszerek és visszajelző lámpák - Ellenőrizzük, hogy az összes műszer és visszajelző lámpa megfelelően működik-e.

• Kerékanyák - Az első 30 üzemóra során 10 óránként, vagy naponta ellenőrizzük, később az előírás szerinti időközönként. Ellenőrizzük a kerékanyák szorosságát és húzzuk meg az előírt nyomatékkal!

• Biztonsági jelzések, és biztonsági fellépők - Ellenőrizzük, hogy a feliratok (matricák) és a biztonsági lépcsők nem sérültek-e. Cseréljük ki a sérült vagy elhasználódott jelzéseket vagy biztonsági járólemezeket.

• Hidraulika olaj - Ellenőrizzük az olajszintet, szükség esetén töltsük fel.

• Fűtés és klímaberendezés szűrők (ha van) - Tisztítsuk ki, vagy cseréljük ki, szükség szerint.

         Karbantartás 50 üzemóránként

• Hidraulika tömlők és csővezetékek - Ellenőrizzük ezek sérülését és szivárgását. Szükség szerint javítsuk, illetve cseréljük az alkatrészeket.

• Véghajtómű (láncszekrény) - Ellenőrizzük az olajszintet és szükség esetén töltsük fel.

• Rögzítő fék, lábpedálok, kézikarok, kormánykarok vagy joystick karok - Ellenőrizzük ezek megfelelő működését. Szükség szerint javítsuk vagy állítsuk be.

• Kerékanyák - Ellenőrizzük a kerékanyák szorosságát és húzzuk meg az előírt nyomatékkal.

• Motor / Hidrosztatika meghajtó szíj - Először az első 50 üzemóra után hajtsuk végre, majd a terv szerint. Kopás és sérülés szempontjából vizsgáljuk meg. Állítsuk be, vagy cseréljük szükség szerint.

• Motorolaj és olajszűrő - Először az első 50 üzemóra után hajtsuk végre, majd a terv szerint. Cseréljük ki az olajat és az olajszűrőt.

        Karbantartás 100 üzemóránként

• Szikrafogós kipufogó - A szikrakamra kiürítése.

• Akkumulátor - Ellenőrizzük a kábeleket, csatlakozásokat és az elektrolit szintjét; szükség szerint töltsük fel desztillált vízzel.

• Motorolaj és olajszűrő - Nehéz körülmények között történő üzemeltetésnél 100 üzemóránként hajtsuk végre. Cseréljük ki az olajat és az olajszűrőt.

       Karbantartás 250 üzemóránként, vagy évente

• Üzemanyagszűrő - Cseréljük ki a szűrőt.

• Motor / hidraulika meghajtó szíj - Kopás és sérülés ellenőrzése. Állítsuk be, vagy cseréljük szükség szerint.

• Hajtószíjak (generátor, klíma kompresszor, vízszivattyú) - Ellenőrizzük ezek állapotát. Szükség szerint cseréljük.

• Motorolaj és olajszűrő - Cseréljük le a motorolajat és a szűrőt.

        Karbantartás 500 üzemóránként, vagy évente

• Hidraulika vonali szűrő, hidraulika olajtartály szellőző szűrő - Cseréljük ki a hidraulika vonali szűrőt és a szellőző szűrőt .

        Karbantartás 1000 üzemóránként, vagy évente

• Hidraulika / Hidrosztatika szűrő - Cseréljük ki a hidraulika / hidrosztatika szűrőt.

• Hidraulika olajtartály - Cseréljük ki a hidraulika olajat.

• Véghajtómű (láncszekrény) - Cseréljük ki az olajat.

• Motor szelepek - Állítsuk be a motor szelephézagokat.

        Karbantartás kétévente

• Hűtőfolyadék - Cseréljük ki a hűtőfolyadékot.

 

A karbantartási napló

A rendszeresen elvégzett karbantartás alapvető fontosságú a gép folyamatos működéséhez és üzembiztonságához. A gép várható élettartama is a megfelelő és lelkiismeretes karbantartástól és ápolástól függ. A karbantartási napló a következő információkat tartalmazhatja:

• A gyártó garanciális feltételei

• A  kiterjesztett garancia feltételei

• Általános alkatrész irányelvek

• Általános információk

• Első szerviz

• Tervezett karbantartások

• A gép azonosítása

• Hivatalos azonosítás

• A kenő- és üzemanyagok táblázata

• A szerviz alkatrészek jegyzéke

 

ÜZEMANYAG RENDSZER

Csak tiszta, jó minőségű 2-D fokozatú (nyári) vagy 1-D (téli) fokozatú gázolajat használjunk. A következő ajánlott keverési irányelv megakadályozza az üzemanyag hidegben történő paraffinosodását:

Jellemzően a gépekben alacsony kéntartalmú dízel üzemanyagot kell használni. Az alacsony kéntartalom maximálisan 500 mg/kg (500 ppm) ként jelent. Vannak gépek, ahol nagyon alacsony kéntartalmú üzemanyag is használható. A nagyon alacsony kéntartalom maximálisan 15 mg/kg (15 ppm) ként jelent.

Egyes gépekben biodízellel kevert üzemanyag is használható. A biodízellel kevert üzemanyag

maximálisan 5% biodízelt tartalmazhat az alacsony, vagy a nagyon alacsony kéntartalmú, kőolaj alapú dízel üzemanyaghoz keverve. Ezt a biodízelt rendszerint B5 jelű kevert üzemanyagként árulják. A B5 jelű üzemanyag feleljen meg az ASTM D975 (USA szabvány) vagy az EN590 (EU szabvány) előírásainak. A biodízellel kevert üzemanyag. A biodízel üzemanyag-keveréknek egyedi jellegzetességei vannak, amelyeket meg kell fontolni a használat előtt:

• A hideg időben az üzemanyagrendszer alkatrészei eldugulhatnak, és nehézzé válhat az indítás.

• A biodízel üzemanyag-keverék kitűnő táptalajt nyújt a mikroorganizmusok elszaporodásához és a rendszer elszennyeződéséhez, ami korróziót, vagy az üzemanyagrendszer eltömődését okozhatja.

• A biodízellel kevert üzemanyag alkalmazása az üzemanyagrendszer elemeinek olyan idő előtti meghibásodását okozhatja, mint: eltömődött üzemanyag szűrő és károsodó üzemanyag vezeték.

• Rövidebb karbantartási intervallumok lehetnek szükségesek, például: az üzemanyag rendszer tisztítása, és az üzemanyag szűrők és üzemanyag vezetékek cseréje.

• Az öt százaléknál több biodízelt tartalmazó biodízel üzemanyag-keverékek használata negatív hatással lehet a motor élettartamára, károsíthatja a tömlőket, csővezetékeket, porlasztókat, befecskendező szivattyút, és a tömítéseket.

Tartsuk be a következő utasításokat, ha biodízel üzemanyagot használunk:

• Biztosítsuk, hogy az üzemanyag tartály a lehetőség szerint mindig tele legyen, hogy megelőzzük a nedvesség (víz) kicsapódását az üzemanyagtartályban.

• Ügyeljünk, hogy a tanksapka legyen szorosan zárva.

• A biodízel üzemanyag-keverék könnyen tönkreteheti a festett felületeket; azonnal távolítsuk el a kiömlött üzemanyagot a festett alkatrészekről.

• Az üzemanyag szűrőből naponta engedjük le a vizet a gép használata előtt.

• Soha ne haladjuk meg az olajcserére előírt időtartamot. A meghosszabbított olajcsere időköz motorkárosodással járhat.

• A jármű hosszú idejű tárolása előtt engedjük le az üzemanyag tartályt, töltsük fel biodízel-mentes gázolajjal, öntsünk hozzá üzemanyag-stabilizáló adalékot, és legalább 30 percig járassuk így a motort.

MEGJEGYZÉS: A biodízel üzemanyag hosszú távú stabilitása nem biztosított, ezért azt nem szabad 3 hónapnál hosszabb ideig a járműben hagyni.