A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk. Részletes leírás

Munkagép Monitor

Munkagépek több oldalról

facebook youtube rss

Gépek üzembe helyezése, munkavédelmi gépvizsgálat

Gépek üzembe helyezése, munkavédelmi gépvizsgálat

Jogszabályi háttér

Mvt. 21. § (1) Az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetését írásban elrendeli (a továbbiakban: munkavédelmi üzembe helyezés).

(2) A 21. § alkalmazásában veszélyes munkaeszköznek minősül a 87. § 11. pontja alapján, illetve a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott, valamint a hatósági felügyelet alá tartozó munkaeszköz.

(3) A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, illetőleg teljesíti a 18. § (1) bekezdése szerinti követelményeket. A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

 

A munkavédelmi gépvizsgálat célja (emelőgép, daru, ipari gép, stb. esetén) annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia, munkavédelmi szempontból megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, és rendelkezik az adott munkaeszközre, mint termékre, külön jogszabályban meghatározott gyártói munkavédelmi megfelelőségi nyilatkozattal, vagy a megfelelősséget tanúsító egyéb dokumentummal. A munkavédelmi előzetes vizsgálat során különösen vizsgálni kell, hogy rendelkezésre állnak-e a létesítést végzők nyilatkozatai, a munkavédelmi követelmények kielégítését bizonyító egyéb mérési eredmények, a munkaeszközre vonatkozó munkavédelmi megfelelőségi nyilatkozatok, tanúsítványok, a szükséges hatósági engedélyek, az üzemeltetéshez szükséges munkavédelmi utasítások.

Gépet, berendezést üzembe helyezni csak a géphez tartozó, és az adott ország hivatalos nyelvén kiadott gépkönyv, kezelési-karbantartási utasítás megléte esetén szabad a munkavédelmi törvény alapján, hiszen a gépnek lehetnek olyan specifikus tulajdonságai, amiket a gépkezelő függetlenül attól, hogy rendelkezik-e kezelői jogosultsággal, esetleg nem tudhat, valamint ismernie kell az abban foglaltakat, a gép jelzőelemeinek, stb.  értelmezéshez, valamint időszakos műszakos vizsgálatának elvégzéséhez, és karbantartásához is.

A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele továbbá, az adott eszközhöz tartozó független akkreditált laboratórium által kiadott megfelelőségi tanúsítvány, függően attól egyrészt, hogy az adott gép mikori gyártású, rendelkezik-e CE- megfelelőségi jellel. Amennyiben CE - jellel rendelkezik egy adott gép, akkor elegendő az ahhoz tartozó EK - konformitási nyilatkozat megléte az üzembe helyezés lefolytatásához, kivéve ha:

Az Mvt. meghatározza továbbá bizonyos veszélyes munkaeszközök esetén a munkavédelmi üzembe helyezés feltételeként mindenképpen a munkavédelmi megfelelőségi tanúsítvány meglétét az adott géphez. (pl. személyemelő), ez azt jelenti, hogy egy független akkreditált laboratórium által be kell vizsgáltatni. (A megfelelőségi nyilatkozatra vonatkozó feltételt kell alkalmazni a veszélyes munkaeszköz és technológia újraindítása, áttelepítése esetén is.)

Fontos, hogy a munkavédelmi szempontból már üzembe helyezett munkaeszközt maximum 5 évenként ún. biztonsági vizsgálat során ismételten felül kell vizsgálni minden esetben, akár veszélyes gépről, akár nem veszélyes gépről van szó, időszakos biztonsági vizsgálata kötelező.

Mi minősül veszélyes eszköznek?

VESZÉLYES (emelőgép, bármilyen ipari gép, szerszám, technológia, stb.):  (a 21. § alkalmazásában a 87. § 11. pontja alapján)

Veszélyes munkaeszköznek minősül az, ami a munkavállaló egészsége, testi épsége védelme nélkül valamilyen veszélynek van kitéve.

- Elsősorban azok a munkaeszközök amit a jogszabály veszélyesnek minősít (Vhr 1/a.)

- a hatósági felügyelet alá tartozó munkaeszközök.

- és amit ezen felül a munkáltató veszélyesnek tart.

 Továbbá: (1/b. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet)

1. Helyszíni összeszerelésű gépi meghajtású daruk.

2. Járműürítés és -mozgatás helyszíni összeszerelésű különleges berendezései.

3. Személyemelésre ideiglenesen felhasználható emelő berendezések.

 

Az Mvt. 21. § (2) alá tartozó veszélyes munkaeszközök jegyzéke.

1. Körfűrészek egy vagy több fűrészlappal:

 - Rögzített szerszámmal dolgozó fűrészgépek  (kézi-, gépi előtolásos, alternáló mozgású  ),

- Mozgószerszámú fűrészgépek gépi előtolással és a munkadarab kézzel végzett behelyezésével

 

2. Faipari gyalugépek kézi előtolással.

3. Faipari vastagsági gyalugépek egyoldali megmunkálásra, ha a munkadarab behelyezése és/vagy kivétele kézzel történik.

4. Szalagfűrészek egy vagy több fűrészlappal,

5. Az 1-4. és a 7. pont alatti munkaeszköz kombinált kivitelben.

6. Faipari csapmarógépek több szerszámtartóval, kézi előtolással.

7. Kézi láncfűrészgépek fa megmunkálására.

8. Függőleges marógépek kézi előtolással, fa és hasonló anyagok megmunkálására.

9. Prések, hajlítógépek fémmegmunkáláshoz.

10. Műanyag-feldolgozó fröccsöntőgépek vagy formázóprések.

11. Gumiipari fröccsöntőgépek vagy formázóprések.

12. Föld alatti munkára szolgáló

- vasúti munkagépek, mozdonyok és fékezőkocsik;

- hidraulikus energiával működtetett emelőtalpak;

- munkagépekbe beépített belső égésű motorok.

13. Háztartási hulladékgyűjtő teherjárművek kézi töltésű és présmechanizmussal rendelkező.

14. A 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet 1. számú mellékletének 3.4.7. pontjában meghatározott védőburkolatok és erőátviteli tengelyek univerzális csatlakozóval.

15. Járművekre szerelt emelők.

16. Személyek emelésére szolgáló gépek, aminél fennáll a több mint 3 méter magasból történő leesés veszélye.

17. Pirotechnikai termékeket gyártó gépek.

18. Daruk és futómacskák gépi meghajtással.

19. Gépi hajtású emelőtargoncák.

20. Villamos emelődobok.

21. Rakodógépek.

22. Mezőgazdasági és erdészeti traktorok.

23. Járműürítés és -mozgatás különleges berendezései.

24. Személyszállításra használt folyamatos szállítóberendezések.

Mindenféle ipari gép munkavédelmi üzembehelyezésével kapcsolatosan az alábbi szolgáltatások elvégzését vállaljuk

Daru, emelő időszakos vizsgálatainak jogszabályi háttere

-   1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről,

-  16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról,

-    47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról, 135/2004 (XII. 16.) GKM rendeletmódosítással.

- géptípusra vonatkozó szabványok.

Földmunkagép kötelező időszakos vizsgálatainak jogszabályi háttere

Mvt.23. § (1) A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági vizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát és a 21. § (2) bekezdésében meghatározott veszélyes munkaeszközt, (pl. földmunkagép,homlokrakodó) továbbá azt a munkaeszközt, amelynek felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja.

Vhr. 3. § (1) Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot az üzemeltetőnek 5 évenként kell elvégeznie, ha jogszabály, szabvány vagy az üzemeltetési dokumentáció ennél gyakoribb felülvizsgálati időszakot nem ír elő.

(2) A felülvizsgálat eredményét a felülvizsgálatot végző személynek vagy szervezetnek vizsgálati jegyzőkönyvbe kell foglalnia és - ha a felülvizsgálatot nem az üzemeltető munkáltató végezte - annak egy példányát az üzemeltető munkáltató rendelkezésére kell bocsátania. Az üzemeltető munkáltató a felülvizsgálatot követő vizsgálatig köteles a vizsgálati jegyzőkönyvet megőrizni.

 (3) Az Mvt. 23. § (1) bekezdése szerinti munkaeszközt a telephelyen kívül csak akkor szabad üzemeltetni, ha az azon elhelyezett jelzésről nyilvánvalóan megállapítható, hogy a felülvizsgálatot az (1) bekezdésben meghatározott időszaknak megfelelően elvégezték.

 

forrás: http://www.emelogepszakerto.hu/gepek-uzembe-helyezese.html